Kho bạc Nhà nước: Thu tập trung, chi kịp thời, kiểm soát chặt chẽ

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính số 1 - 2015

(Tài chính) Năm 2014, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính và sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ công chức, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Nhân dịp Xuân mới Ất Mùi 2015, Tạp chí Tài chính đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Hà – Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Kho bạc Nhà nước: Thu tập trung, chi kịp thời, kiểm soát chặt chẽ - Ảnh 1
Ông Nguyễn Hồng Hà
Phóng viên: Xin ông cho biết một vài nét chính trong kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong năm 2014?

Ông Nguyễn Hồng Hà: Thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2014, ngay từ đầu năm, hệ thống KBNN đã khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, cụ thể:

Về triển khai các đề án cơ chế, chính sách: KBNN đã hoàn thành 41 đề án, cơ chế chính sách thuộc chương trình công tác năm 2014, trong đó, nổi bật là Đề án Cải cách quản lý ngân quỹ; Tổng Kế toán Nhà nước; thanh toán song phương điện tử tập trung; triển khai nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành KBNN; chuyển đổi mô hình kế toán nội bộ; đặc biệt là dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống KBNN và văn bản hướng dẫn.

Về nhiệm vụ thu NSNN: Trong năm 2014, các đơn vị hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu NSNN, đồng thời đẩy mạnh việc trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế. Năm 2014, thu NSNN qua hệ thống KBNN vượt dự toán Quốc hội giao.

Về kiểm soát chi NSNN: Ngay từ đầu năm, hệ thống KBNN đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đồng thời vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN. Năm 2014, chi thường xuyên qua KBNN ước đạt 679.164,5 tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán; chi đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân qua KBNN (đến hết thời hạn thanh toán kế hoạch 2014 (ngày 31/01/2015) ước đạt 282.839,4 tỷ đồng, đạt 97,3% so với kế hoạch vốn Nhà nước giao. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 90 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, không đúng quy định, không có trong dự toán được duyệt.

Kho bạc Nhà nước: Thu tập trung, chi kịp thời, kiểm soát chặt chẽ - Ảnh 2

Về huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển: Năm 2014, nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển được Bộ Tài chính giao là 262.000 tỷ đồng, tăng gần 45% so với năm 2013. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm 2014 KBNN đã chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp thực hiện nên công tác huy động vốn đã đạt được kết quả. Đến hết 31/12/2014 tổng số vốn huy động đạt gần 248.024 tỷ đồng, bằng 94,67% kế hoạch được Bộ giao, kỳ hạn trung bình của trái phiếu chính phủ tăng 1,7 năm, lãi suất huy động bình quân giảm 1,2%/năm so với năm 2013. Bên cạnh đó, KBNN cũng đã thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu đầy đủ, đúng hạn cho các nhà đầu tư.

Một nhiệm vụ quan trọng được hệ thống KBNN triển khai quyết liệt trong thời gian qua là kiểm soát chi và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản… Ông có thể chia sẻ về kết quả của những nỗ lực này?

Đối với công tác kiểm soát chi NSNN nói chung và công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) nói riêng, năm 2014 được xem là năm có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến thời điểm này có thể khẳng định, hệ thống KBNN đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch được giao. Có được kết quả trên là do sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính và sự quyết tâm, phấn đấu của hệ thống KBNN trong việc thực hiện quyết liệt một số giải pháp cụ thể sau:

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các chủ đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền, các sở, ban, ngành tại địa phương để có biện pháp tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Đồng thời, KBNN đã chủ động tổ chức Hội nghị, tọa đàm giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2014 để nắm bắt thêm được các vướng mắc về cơ chế, quy trình nghiệp vụ, từ đó đưa ra những biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB.

- Phối hợp với cơ quan Tài chính các cấp đảm bảo đủ nguồn vốn, thực hiện điều hành linh hoạt nguồn vốn trong hệ thống KBNN để kịp thời thanh toán khi chủ đầu tư gửi hồ sơ thanh toán đến cơ quan KBNN. Đồng thời, kiên quyết từ chối các khoản chi không đúng chế độ, không có trong định mức, tiêu chuẩn của Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai quy trình, hồ sơ và thời gian kiểm soát thanh toán; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư khi đến giao dịch tại KBNN theo nguyên tắc “Thanh toán trước, kiểm soát sau”; thực hiện đối chiếu, xác nhận đầy đủ, đúng quy định về tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB cho dự án, phục vụ cho công tác quản lý của chủ đầu tư.

Bên cạnh những nỗ lực trên, năm qua, hệ thống KBNN còn chủ động triển khai và tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nhằm đột phá trong cải cách hành chính các lĩnh vực quản lý. Xin ông cho biết rõ hơn về hoạt động này?

Trong những năm qua, KBNN luôn xác định việc hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả quản lý gắn với cải cách hành chính là mục tiêu quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt. Do đó, sau khi triển khai thành công hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS), KBNN đã xây dựng hàng loạt các ứng dụng trên hệ thống TABMIS cung cấp các chỉ tiêu thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu xây dựng và triển khai thành công hệ thống thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu NSNN giữa KBNN với các ngân hàng thương mại. Sự thành công này đã góp phần quan trọng để KBNN tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu, chi NSNN. Đồng thời, đảm bảo việc thanh toán được nhanh chóng, chính xác, từng bước hình thành tài khoản thanh toán tập trung của hệ thống KBNN và hỗ trợ công tác quản lý ngân quỹ được an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, KBNN đã rất chủ động tích cực phối hợp với cơ quan Thuế và Hải quan trong việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai các nội dung Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để đơn giản các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Ngoài ra, để thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2020, KBNN đã và đang tiếp tục nghiên cứu và triển khai một loạt các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin mới như: Chương trình quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên mạng diện rộng của ngành Tài chính; xây dựng cổng thông tin điện tử KBNN trên internet nhằm cung cấp thông tin và 3 dịch vụ công trực tuyến; xây dựng và triển khai các hệ thống ứng dụng quản lý ngân quỹ KBNN (hệ thống dự báo dòng tiền, hệ thống quản lý rủi ro); hệ thống ứng dụng phục vụ tổng kế toán KBNN.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong năm tới, hệ thống KBNN đã có kế hoạch và giải pháp gì, thưa ông?

Năm 2015 được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế trong nước. Cùng với toàn ngành Tài chính, thực hiện phương châm hành động “Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực”, KBNN quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao với một số công việc trọng tâm sau:

Năm 2015, KBNN sẽ tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, trong đó trọng tâm là các lĩnh vực quản lý ngân quỹ nhà nước, triển khai quy định mới về tổ chức bộ máy; tiếp tục hiện đại hoá công tác thu NSNN, công tác thanh toán và triển khai nhiệm vụ mới thanh tra chuyên ngành.

- Tập trung nguồn lực, tiếp tục triển khai các đề án tạo nền tảng thực hiện Chiến lược phát triển KBNN, trong đó trọng tâm là các lĩnh vực quản lý ngân quỹ nhà nước (xây dựng Nghị định Quản lý ngân quỹ và các Thông tư hướng dẫn), triển khai chức năng Tổng Kế toán Nhà nước (xây dựng Nghị định về Báo cáo tài chính nhà nước), triển khai quy định mới về tổ chức bộ máy; tiếp tục hiện đại hóa công tác thu NSNN, công tác thanh toán và triển khai nhiệm vụ mới thanh tra chuyên ngành...

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách quy trình nghiệp vụ KBNN tập trung vào các lĩnh vực cam kết chi, kiểm soát chi NSNN, tạm ứng vốn KBNN, thanh toán liên kho bạc tập trung, cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động nghiệp vụ KBNN…

- Tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2011-2015), đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm (2016-2020) của hệ thống KBNN theo lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tổ chức quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn gắn với việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí: phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu, tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2015. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong quản lý chi NSNN. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2015 để tổ chức triển khai thực hiện đúng qui định.

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và đâu tư phát triển: KBNN sẽ chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, trong đó tập trung phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo hoàn thành kế hoạch do Bộ Tài chính giao.

- Phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống KBNN thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính và 25 năm thành lập hệ thống KBNN.

Xin cảm ơn Tổng Giám đốc!