Kho bạc Nhà nước: Tích cực thực hiện nhiệm vụ thu-chi ngân sách ngay từ đầu năm

Theo Báo Hải quan

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), hệ thống KBNN sẽ phối hợp cùng cơ quan thu, cơ quan tài chính ở các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện tốt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 ngay từ những ngày đầu năm.

Kho bạc Nhà nước: Tích cực thực hiện nhiệm vụ thu-chi ngân sách ngay từ đầu năm
Tích cực thực hiện nhiệm vụ thu-chi ngân sách ngay từ đầu năm nhằm thực hiện tốt dự toán thu NSNN năm 2013

Việc tổ chức tốt công tác phối hợp thu NSNN, tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu nhằm đáp ứng nhu cầu chi của chính quyền các cấp, đồng thời góp phần hoàn thành dự toán thu NSNN 2013. KBNN tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thu NSNN giữa các đơn vị trong ngành Tài chính với các ngân hàng thương mại, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực thu.

Bên cạnh đó, để đảm bảo cho công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với dự án kéo dài đến hết tháng 1/2013, KBNN yêu cầu cơ quan Kho bạc các địa phương cần kịp thời phản ánh, báo cáo KBNN, cơ quan có thẩm quyền các khó khăn vướng mắc để tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN. Tuyệt đối không để xẩy ra tình trạng KBNN kiểm soát chi lỏng lẻo, vi phạm chủ trương, chính sách chế độ. Triển khai thực hiện quy trình kiểm soát chi qua KBNN theo mô hình một cửa, niêm yết công khai, đầy đủ quy trình, thủ tục, thời hạn xử lý; việc xử lý các giao dịch với khách hàng phải đảm bảo thực hiện đúng thời hạn, đúng quy định

Cơ quan Kho bạc cần chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh nghiệp vụ, tiền và tài sản của Nhà nước giao cho hệ thống KBNN quản lý. Kiểm tra giám sát thường xuyên các quy trình và hoạt động giao dịch tại đơn vị. Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính; bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu, hệ thống thanh toán và thông tin hoạt động của KBNN.