Khoản chi tiền vé máy bay, lưu trú khách sạn có được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN?

Ngọc Anh

(Tài chính) Đây là một trong những vấn đề được khá nhiều doanh nghiệp quan tâm khi thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Mới đây nhất, Tổng cục Thuế cũng đã nhận được công văn số T-OO1/MMSPL-VTO/V1/V12 ngày 26/6/2012 của Văn phòng điều hành Công ty Modec; Công văn ngày 30/7/2012 của Công ty Ensco Oceanic International Company; Công văn ngày 05/9/2012 của Công ty Sedco Forex International Inc (gọi chung là công ty), phản ánh vướng mắc về thuế TNCN đối với khoản chi hỗ trợ vé máy bay đến/rời Việt Nam và tiền lưu trú khách sạn cho nhân viên của công ty.

Vấn đề này, Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 4656/TCT-TNCN ngày 26/12/2012 trả lời VPĐH Modec Management Services Pte.Ltd, Công ty Ensco Oceanic International Company, Công ty Sedco Forex International Inc. Theo đó, công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

Tại khoản 2 Mục II Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngàỵ 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN hướng dẫn thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công gồm:

“ ... 2.1.5. Các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động ”.

Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Đối với các khoản lợi ích khác mà người lao động được hưởng thì chỉ tính vào thu nhập chịu thuế đối với các trường hợp xác định được đối tượng được hưởng; không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân đối với các khoản lợi ích không xác định được cụ thề người được hưởng. Cụ thể trong một số trường hợp như sau:

a) Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bạo gồm tiền thuê nhà).

b) Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón tập thể người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động; trường hợp chỉ chuyên đưa đón riêng từng cá nhân thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân được đưa đón”.

Tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN hướng dẫn:

"... không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú như sau: ...b) Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài về phép mỗi năm một lân. Căn cứ để xác định là hợp đồng lao động và giá ghi trên vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc quốc gia gia đình người nước ngoài sinh sống”.

Như vậy, căn cứ vào các hướng dẫn trên thì:

Trường hợp Công ty mua vé máy bay hàng không công cộng cho người lao động nước ngoài đến/rời Việt Nam mỗi lần đổi ca được xác định là chi phí phương tiện đi lại mà người lao động được hưởng từ tổ chức trả thu nhập và phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của các nhân viên nước ngoài; Được tính trừ một lần chi phí vé máy bay khứ hồi vào thu nhập chịu thuế TNCN trong năm của nhân viên.

Đối với tiền thuê nhà, tiền điện nước trong trường hợp cá nhân ở lại Việt Nam thaỵ vì về nước và chi phí thuê khách sạn trong thời gian tham gia các khóa huấn luyện đào tạo ngắn ngày sau khi kết thúc chu trình làm việc ngoài khơi có hóa đơn chứng từ hợp pháp được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo số thực tế chi trả nhưng không vượt quá 15% thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công (không bao gồm tiền thuê nhà).

Không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản chi phí công ty cung cấp cho nhân viên giàn khoan gôm: Chi phí cung cấp trực tháng chuyên dụng, chuyên cơ đưa đón người lao động chặng từ đất liền Việt Nam ra nơi làm việc ngoài biển khơi và ngược lại; chi phí khách sạn cho nhân viên trong trường hợp nhân viên ở lại đất liền chờ chuyến bay trực thăng đưa ra giàn khoan làm việc.