Không chịu công bố thông tin

Theo daidoanket.vn

(Tài chính) Sau khi thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp phải công bố thông tin nhằm bảo đảm tính minh bạch và góp phần bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Đây là quy định mang tính bắt buộc, chứ không phải kêu gọi, các doanh nghiệp niêm yết phải nghiêm túc chấp hành. Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) đã quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Hiện có hơn 800 doanh nghiệp niêm yết đang hoạt động trên thị trường chứng khoán nhưng hề có đơn vị nào thực hiện công bố thông tin liên tục trong 3 năm. Nguồn: internet
Hiện có hơn 800 doanh nghiệp niêm yết đang hoạt động trên thị trường chứng khoán nhưng hề có đơn vị nào thực hiện công bố thông tin liên tục trong 3 năm. Nguồn: internet
Tuy nhiên, kết thúc 2013, chỉ có 29 doanh nghiệp niêm yết thực hiện công bố thông tin, chỉ số thực hiện chưa được 5%. Nói cách khác, hơn 95% số doanh nghiệp niêm yết đang hoạt động trên thị trường chứng khoán đã phớt lờ quy định của ngành chuyên trách. Số doanh nghiệp niêm yết vi phạm quy định trở thành phổ biến, trong khi tỉ lệ thực hiện chỉ ở mức… cá biệt. 

Tình trạng cố tình vi phạm quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán phát sinh trên diện rộng, có quá trình từ các năm trước. Từ 2011 đến nay, mức sai phạm thường xuyên chiếm trên 95%. Năm 2011, số doanh nghiệp niêm yết thực hiện công bố thông tin đạt tỉ lệ 3,02%. Sau đó 1 năm, tỉ lệ thực hiện gần như rơi xuống tận đáy với chỉ số chỉ còn 2,7%. Năm 2013 mức thực hiện có nhích lên nhưng số doanh nghiệp niêm yết tuân thủ công bố thông tin chỉ là 4,18%.

Các số liệu nói trên cho thấy, tình trạng cố tình vi phạm quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đã trở thành " căn bệnh” nan y, kéo dài năm này qua năm khác. Chưa dừng lại ở đó, theo cảnh báo của ngành chức năng, loại hình vi phạm nghiêm trọng này còn có nguy cơ tái phát trong thời gian tiếp theo.

Trên địa bàn cả nước hiện có hơn 800 doanh nghiệp niêm yết đang hoạt động trên thị trường chứng khoán, thế nhưng từ 2011 đến nay, không hề có đơn vị nào thực hiện công bố thông tin liên tục trong 3 năm. Từ 2011 đến 2012, chỉ có 5 doanh nghiệp niêm yết thực hiện công bố thông tin liên tục 2 năm. Hai năm tiếp theo (2012-2013) số doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin liên tục 2 năm giảm xuống chỉ còn 3 đơn vị. Thật khó hiểu, trong khi công bố thông tin là nhiệm vụ bắt buộc nhưng số doanh nghiệp niêm yết thực hiện quy định này lại trở thành… của hiếm.

Vi phạm quy định công bố thông tin đã trở thành phổ biến trên thị trường chứng khoán, nhìn đâu cũng bắt gặp đối tượng sai phạm, lại còn tái phát trong nhiều năm. UBCKNN biết rõ hiện trạng này giống như nhìn vào bàn tay, vậy mà sai phạm vẫn không được ngăn chặn. Hiện thời cũng như các năm trước đây, UBCKNN xử lí " căn bệnh” nói trên bằng cách nhắc nhở và phạt hành chính quá nhẹ (hoàn toàn không đủ mức răn đe). Phía doanh nghiệp niêm yết cố tình vi phạm, cơ quan chuyên trách buông lỏng quản lí. Chừng nào chưa giải quyết được " cặp đôi” nguyên nhân ấy, tình trạng cố tình vi phạm quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sẽ còn tái phát nghiêm trọng.