Không tăng giá bán lẻ tất cả các chủng loại xăng dầu

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

Ngày 11/9/2012, Bộ Tài chính đã có thông cáo báo chí về công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay. Theo đó, sau khi thống nhất, Liên Bộ Tài chính Công thương đã quyết định không tăng, giữ ổn định giá bán lẻ tất cả các chủng loại xăng, dầu như hiện hành, đồng thời sử dụng các công cụ tài chính để giữ ổn định giá xăng, dầu trong nước...

Theo Liên Bộ Tài chính – Công thương, diễn biến giá xăng dầu thế giới gần đây tiếp tục có xu hướng biến động tăng, giảm bất thường; theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu thì giá cơ sở tăng so với giá bán hiện hành cụ thể như sau:

So sánh giá xăng dầu thế giới bình quân 30 ngày (từ ngày 12/8/2012 đến ngày 10/9/2012 - Phụ lục số 1 kèm theo) so với bình quân 30 ngày trước đó (từ ngày 13/7/2012 đến ngày 11/8/2012 - Phụ lục số 2 kèm theo) tăng từ 6,16 % - 9,43 % tùy từng chủng loại xăng dầu (Mức so sánh cụ thể tại phụ lục số 1).
Chênh lệch giữa giá cơ sở (mức giá chốt ngày 10/9/2012) so với giá bán hiện hành (Phụ lục số 3 kèm theo) như sau:

Mặt hàng
Giá bán hiện hành
Giá cơ sở
 
Chênh lệch giữa giá cơ sở với giá bán hiện hành
 
(1)
(2)
(3)=(2)-(1)
1. Xăng RON 92
23.650
24.545
+ 895
2. Điêzen 0,05 S
21.850
23.216
+1.366
3. Dầu hoả
21.900
23.315
+1.415
4. Madút
18.650
19.869
+1.219

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg 

Để bình ổn giá thị trường; sau khi cân nhắc các giải pháp tài chính để điều hành kinh doanh xăng dầu, thực hiện nhất quán quan điểm điều hành kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo hài hòa lợi ích của người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định hiện hành; Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã họp và thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:

1.  Không tăng, giữ ổn định giá bán lẻ tất cả các chủng loại xăng, dầu như hiện hành.

2. Sử dụng các công cụ tài chính để giữ ổn định giá xăng, dầu trong nước như sau:

2.1. Về Thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu:

- Thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng dầu được điều chỉnh giảm 2% (Thông tư số 148/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2012). Cụ thể như sau:

+ Dầu điêzen: từ 10% xuống 8%.

+ Dầu mazút, dầu hoả: từ 12% xuống 10%.

- Thuế suất thuế nhập khẩu xăng: giữ như quy định hiện hành: 12%

2.2. Về Quỹ Bình ổn giá:

- Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu để bù đắp chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành cụ thể như sau:

+ Xăng: 500 đồng/lít

+ Dầu điêzen, dầu hoả, dầu mazút: 500đồng/lít, kg (tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít,kg từ 300 đồng/lít lên 500 đồng/lít);

Thời điểm thực hiện sử dụng Quỹ Bình ổn giá: Áp dụng từ 20 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2012.

2.3.Về lợi nhuận định mức của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu: Theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP và các quy định hiện hành là 300 đồng/lít,kg. Trong điều kiện hiện nay, tạm thời chưa tính lợi nhuận định mức này để chia sẻ cho người sản xuất và người tiêu dùng.