Khu kinh tế, khu công nghiệp thu hút 6,2 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng

PV.

Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến ngày 20/5/2017, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) thu hút tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 6,2 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Vụ Quản lý các khu kinh tế cho biết, tính đến hết tháng 5/2017, cả nước có 325 khu công nghiệp (KCN) được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 94,9 nghìn ha.

Theo đó, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 64 nghìn ha, chiếm khoảng 67% tổng diện tích đất tự nhiên.

Trong đó, 220 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 60,9 nghìn ha và 105 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 34 nghìn ha.

Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 51,5%, riêng các KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 73%.

Theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế, số lượng các khu kinh tế (KKT) ven biển đã thành lập trên cả nước là 16 KKT, với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815 nghìn ha.

Ngoài ra, còn có 2 KKT (KKT ven biển Thái Bình, tỉnh Thái Bình và KKT Ninh Cơ, tỉnh Nam Định) có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.

Trong 16 KKT ven biển có 36 KCN, khu phi thuế quan được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 16,1 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 7,8 nghìn ha, chiếm khoảng 48% tổng diện tích đất tự nhiên.

Vụ Quản lý các khu kinh tế cho biết, tính đến ngày 20/5/2017, các KCN, KKT thu hút được 375 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 6,2 tỷ USD; 318 dự án đầu tư trong nước và điều chỉnh tăng vốn cho hơn 115 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 108.000 tỷ đồng.