Khung giá mới về dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật

PV.

Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 283/2016/TT-BTC quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật tại Thông tư này là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Khung giá dịch vụ quy định tại Thông tư này được thu bằng đồng VND.

Cụ thể, tiêm phòng cho động vật quy định mức giá như sau: Đối với tiêm phòng cho trâu, bò, ngựa mũi đầu là từ 4.400 - 4.800 đồng/lần/con, từ mũi thứ 2 từ 1.700 – 1.900 đồng/lần/con.

Đối với tiêm phòng lợn, dê, cừu mũi đầu là từ 2.600 – 2.900 đồng/lần/con, từ mũi thứ 2 từ 1.700 – 1.900 đồng/lần/con.

Về tiêu độc, khử trùng cho động vật quy định mức giá thu như sau:

Đối với xe ô tô, mức giá tiêu độc khử trùng cho động vật là từ 40.000 – 44.000 đồng/lần/cái; máy bay thu từ 450.000-495.000 đồng/lần/cái…

Về danh mục giá dịch vụ chẩn đoán thú y được quy định khu giá dịch vụ cụ thể tại Phụ lục của Thông tư này. Đối với động vật trên cạn, tư vấn xét nghiệm quy định mức giá từ 45.500 – 50.000 đồng/lần; lấy mẫu máu trâu bò có giá từ 28.000 – 30.800 đồng/mẫu…

Về chẩn đoán bệnh lý học mổ khám đại gia súc (thực địa) có giá từ 208.000 – 228.000 đồng/mẫu; mổ khám một số bệnh truyền lây nguy hiểm (dại…) quy định mức giá từ 171.000-188.000 đồng/mẫu…

Căn cứ vào khung giá quy định, thủ trưởng tổ chức, đơn vị cung ứng dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật quy định mức giá cụ thể dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật theo quy định của pháp luật.

Trường hợp dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, tổ chức, đơn vị cung ứng dịch vụ quy định giá cụ thể dịch vụ là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.