Kiêm nhiệm kế toán có được phụ cấp?


Luật pháp về kế toán có quy định về phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước mà không có quy định về phụ cấp kiêm nhiệm kế toán đối với người làm kế toán kiêm nhiệm tại nhiều đơn vị.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bà Lục Thị Hường (Lai Châu) làm kế toán tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, nay được phân công kiêm nhiệm kế toán tại Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Bà Hường hỏi, bà có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không, nếu có thì căn cứ văn bản nào? Hiện bà Hường đang có thai thì khi nghỉ sinh có phải làm công tác kiêm nhiệm không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Về phụ cấp kiêm nhiệm, luật pháp về kế toán có quy định về phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước mà không có quy định về phụ cấp kiêm nhiệm kế toán đối với người làm kế toán kiêm nhiệm tại nhiều đơn vị.

Về vấn đề nghỉ sinh có phải làm công tác kiêm nhiệm hay không, đề nghị bà Lục Thị Hường thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản pháp luật có liên quan.