Kiến nghị xử lý 10.300 tỷ đồng từ các giao dịch liên kết

Theo Hàn Ni/sggp.org.vn

Trong tháng 10/2019, ngành Thuế cả nước đã thanh tra hơn 400 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, qua đó kiến nghị xử lý 10.300 tỷ đồng.

Giải quyết hồ sơ thuế cho doanh nghiệp tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.
Giải quyết hồ sơ thuế cho doanh nghiệp tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Tính từ đầu năm đến nay, ngành Thuế cũng đã thực hiện hơn 71.300 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra 394.500 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước hơn 43.700 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.800 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng; giảm lỗ gần 30.000 tỷ đồng.

Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên sâu; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, các doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu, các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế; doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, có rủi ro cao về giá chuyển nhượng để ngăn chặn các hành vi chuyển giá, chuyển lợi nhuận, tránh thuế...

Được biết, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 10 tháng năm 2019 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.031.700 tỷ đồng, bằng 88,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.