Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính:

Không chấp nhận mô hình “tăng trưởng trước, dọn dẹp sau”

Minh Hà

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp (DN) Việt Nam thường niên năm 2024 diễn ra ngày 19/3, khi đề cập tới quan điểm về tăng trưởng xanh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam kiên quyết không chấp nhận mô hình “tăng trưởng trước, dọn dẹp sau”, không tăng trưởng bằng mọi giá...

Điểm sáng trong thu hút FDI

Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng DN đối với tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong bối cảnh rất khó khăn, thách thức, nhờ sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN và Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn DN Việt Nam thường niên năm 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn DN Việt Nam thường niên năm 2024.

Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế Việt Nam. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo, tăng trưởng của Việt Nam năm 2024 là 6%, Ngân hàng HSBC dự báo 6,3%, Ngân hàng Standard Chartered dự báo 6,7%, S&P dự báo 6,8%...

Mặc dù, xu hướng FDI trên toàn cầu suy giảm, nhưng Việt Nam vẫn là một điểm sáng trong thu hút FDI. Năm 2023, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 36,6 tỷ USD, tăng 32,1%; vốn FDI thực hiện đạt gần 23,2 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, thu hút FDI đạt 4,3 tỷ USD, tăng 38,6%; vốn FDI thực hiện đạt 2,8 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng 2/2024, còn trên 39,5 nghìn dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 473 tỷ USD. Có 145 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, xếp hạng môi trường kinh doanh tăng 12 bậc năm 2023 theo đánh giá của Tạp chí Nhà kinh tế. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu được nâng lên (xếp hạng 46/132, tăng 2 bậc so với năm 2022 theo đánh giá của WIPO). Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 431 tỷ USD, đứng thứ 32/100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh, không chỉ về số lượng, khu vực FDI có những đóng góp quan trọng góp phần cải thiện chất lượng của nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, khu vực FDI là động lực quan trọng góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng pháp luật, cơ chế, chính sách, khả năng quản trị quốc gia. Đầu tư của các DN FDI là nguồn lực quan trọng, vừa bổ sung vốn, vừa thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao...

Bên cạnh kết quả trên, Thủ tướng cũng chỉ rõ, khu vực FDI cũng có một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng đầu tư, trình độ công nghệ và chuyển giao công nghệ ở một số dự án còn hạn chế; tỷ lệ nội địa hóa còn thấp; sự liên kết giữa khu vực DN trong nước và khu vực FDI còn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả, bền vững.

Số lượng, quy mô các dự án đầu tư vào công nghệ cao, xanh, sạch, thân thiện môi trường còn khiêm tốn. Còn có tình trạng một số địa phương chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao; còn phát sinh những bất cập trong quan hệ lao động…

Từ những tồn tại, hạn chế trên, Thủ tướng cho rằng, cần phải bám sát tình hình quốc tế, trong nước để chủ động điều chỉnh phù hợp các cơ chế, chính sách thu hút FDI, bảo đảm linh hoạt, phù hợp với tình hình Việt Nam và xu thế thế giới; Tập trung xây dựng và thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm sự hấp dẫn, công khai, minh bạch, có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế...

Phát triển hệ sinh thái xanh, kinh tế tuần hoàn, carbon thấp

Mục tiêu tổng quát của năm 2024 là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thủ tướng nhấn mạnh, cần phát huy hơn nữa vai trò của Nhân dân và cộng đồng DN, trong đó có khu vực FDI. Lấy người dân, DN là trung tâm, là chủ thể, là động lực và là mục tiêu của sự phát triển; đồng thời, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và kêu gọi các DN FDI tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam thực hiện chuyển đổi xanh; "cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng".
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và kêu gọi các DN FDI tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam thực hiện chuyển đổi xanh; "cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng".

Nêu quan điểm về tăng trưởng xanh, Thủ tướng cho biết, Việt Nam xác định tăng trưởng xanh là một trong hai yếu tố cốt lõi (cùng với chuyển đổi số) của quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển nhanh, bền vững.

“Kiên quyết không chấp nhận mô hình "tăng trưởng trước, dọn dẹp sau"; không tăng trưởng bằng mọi giá; chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên trong và bên ngoài cho phát triển hệ sinh thái xanh, kinh tế tuần hoàn, carbon thấp, chuyển đổi năng lượng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia tích cực, có trách nhiệm trong thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; cam kết tại COP26 về phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050; tham gia Sáng kiến Phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC); Tuyên bố Chính trị thiết lập Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP)…

Kêu gọi các DN FDI, nhà đầu tư nước ngoài đồng hành cùng Việt Nam thực hiện chuyển đổi xanh, Thủ tướng mong muốn các DN FDI tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam về nguồn vốn, thể chế, công nghệ, quản trị, đào tạo nhân lực.

"Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng DN, nhà đầu tư trong và ngoài nước với tinh thần: "Lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ"; "cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.