Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 214,83 tỷ USD

PV.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/7/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 214,83 tỷ USD, tăng 20,9% (tương ứng tăng 37,09 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước gần 214,83 tỷ USD. Nguồn: internet
Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước gần 214,83 tỷ USD. Nguồn: internet
Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2017 (từ 01/7 đến 15/7/2017) đạt gần 16,69 tỷ USD; giảm 9,3% (tương ứng giảm gần 1,71 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 6/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/7/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 214,83 tỷ USD, tăng 20,9% (tương ứng tăng 37,09 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2017 đạt 8,25 tỷ USD, giảm 10,5% (tương ứng giảm 963 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 6/2017. Tính đến hết ngày 15/7/2017, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt hơn 105,93 tỷ USD, tăng 18,5% (tương ứng tăng hơn 16,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Trị giá hàng hoá nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 7/2017 đạt gần 8,44 tỷ USD, giảm 8,1% ( tương ứng giảm 744 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 6/2017. Tính đến hết ngày 15/7/2017, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 108,89 tỷ USD, tăng 23,3% (tương ứng tăng gần 20,59 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 7/2017 thâm hụt 187 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/7/2017 thâm hụt hơn 2,96 tỷ USD, bằng 2,8% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 7/2017, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 10,67 tỷ USD, giảm 9,5%; tương ứng giảm gần 1,13 tỷ USD so với nửa cuối tháng 6/2017.
Như vậy, tính đến hết ngày 15/7/2017, khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 140,26 tỷ USD, chiếm 65,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 23,2%, tương ứng tăng gần 26,41 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.
Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 7/2017 thặng dư 721 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/7/2017 hơn 9,02 tỷ USD.