Kinh doanh thực phẩm chức năng có cần chứng nhận ATTP?

Theo Chinhphu.vn

Bà Trúc My (angel_lee93@...) hỏi: Tôi muốn kinh doanh thực phẩm chức năng nhập khẩu thì có cần xin Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BYT của Bộ Y tế không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo nội dung câu hỏi trên, Công ty kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu thuộc loại hình kinh doanh thực phẩm. Quy định việc cấp Giấy Chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012.

Tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP và Khoản 4, Điều 9 Thông tư số 26/2012/TT-BYT quy định cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP có quy định cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt thì không phải cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Công ty cần xác định rõ điều kiện bảo quản các sản phẩm công ty nhập khẩu, kinh doanh và thực hiện theo quy định:

Trường hợp cơ sở kinh doanh các sản phẩm có yêu cầu bảo quản đặc biệt (là việc sử dụng các trang thiết bị để điều chỉnh, duy trì các yêu cầu về nhiệt độ, khoảng nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố khác trong bảo quản sản phẩm của nhà sản xuất nhằm bảo đảm chất lượng, ATTP theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012) thì cơ sở phải có Giấy Chứng nhận.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế ban hành về quy định cấp Giấy Chứng nhận.

Trường hợp các sản phẩm cơ sở kinh doanh không có yêu cầu bảo quản đặc biệt thì cơ sở không thuộc diện phải cấp Giấy Chứng nhận. Trong quá trình kinh doanh, cơ sở phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm ATTP theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.