Kinh doanh trong lĩnh vực mua bán nợ thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng thế nào?

Huy An

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có Công văn số 28463/CTHN-TTHT giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH nền tảng Công nghệ Tài chính số IFC về xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động mua bán nợ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công văn số 28463/CTHN-TTHT ngày 22/7/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội dẫn căn cứ từ các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 59 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, quy định hiệu lực thi hành; điểm 2.1 Khoản 2 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

Trên cơ sở các quy định trên và nội dung văn bản hỏi của Công ty TNHH nền tảng Công nghệ Tài chính số IFC, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, trong thời gian từ ngày Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 thì trường hợp công ty kinh doanh trong lĩnh vực mua bán nợ (mà ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan) có phát sinh mua khoản nợ phải thu của khách hàng thì hoạt động mua bán nợ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty TNHH nền tảng Công nghệ Tài chính số IFC nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản 2 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý, trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp nào còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra- Kiểm tra số 8 để được hỗ trợ giải quyết.