VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
HNX công bố dữ liệu giao dịch tự doanh từ ngày 20/5/2022

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

HNX công bố dữ liệu giao dịch tự doanh từ ngày 20/5/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thực hiện công bố thông tin dữ liệu giao dịch tự doanh trên trang thông tin điện tử của Sở, bắt đầu từ ngày 20/5/2022.

HOSE và HNX sẽ công bố sớm và đúng thời hạn về số liệu tự doanh

Thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tháng 2/2022: Đa phần chỉ số ngành đều tăng điểm

HNX đình chỉ giao dịch 10 triệu cổ phiếu ASA trên UPCoM

Giá trị giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tháng 11 tăng 56,5%

HNX vừa cho biết, thực hiện công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin đối với giao dịch tự doanh, HNX đã thực hiện công bố thông tin dữ liệu giao dịch tự doanh trên trang thông tin điện tử của Sở, bắt đầu từ ngày 20/5/2022, cụ thể như sau:

- Nội dung thông tin công bố bao gồm: Khối lượng/Giá trị mua tự doanh; Khối lượng/Giá trị bán tự doanh; Tổng khối lượng/Giá trị tự doanh trong ngày giao dịch đối với các mã chứng khoán;

- Thời điểm công bố: cuối ngày giao dịch;

- Dữ liệu giao dịch tự doanh các thị trường được công bố tại địa chỉ sau:

+ Thị trường cổ phiếu niêm yết: https://hnx.vn/vi-vn/thong-tin-cong-bo-ny-hnx.html

+ Thị trường cổ phiếu UPCoM: https://hnx.vn/vi-vn/thong-tin-cong-bo-up-hnx.html

+ Thị trường chứng khoán phái sinh: https://derivatives.hnx.vn/web/phai-sinh/trang-chu

Trước đó, HNX cũng đã gửi công văn  yêu cầu doanh nghiệp giải trình khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên. Đây là những giải pháp mang tính đồng bộ mà Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra nhằm tăng cường giám sát, đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM