VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Không báo cáo về dự kiến giao dịch, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai bị phạt 3 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Không báo cáo về dự kiến giao dịch, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai bị phạt 3 tỷ đồng

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt với số tiền lên đến 3 tỷ đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Bên cạnh đó, Công ty này còn phải chịu hình phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 05 tháng.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Con số thật về nợ xấu từ trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sớm ổn định, phục hồi và phát triển bền vững hơn

Giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển ổn định: Ưu tiên ngắn hạn, kiên định dài hạn

Ngày 17/5/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 305/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2022.

Theo đó, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai bị phạt với số tiền lên đến 3 tỷ đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1, khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Được biết, Công ty này đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - tổ chức liên quan đến ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh gia Lai (mã chứng khoán: HNG) dùng cổ phiếu HNG bảo đảm cho khoản trái phiếu của Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên tại tổ chức tín dụng.

Do có khoản nợ lãi quá hạn đối với khoản trái phiếu này, tổ chức tín dụng đã bán 20.000.000 cổ phiếu HNG (tương ứng 200.000.000.000 đồng mệnh giá) vào ngày 07/01/2022 và bán 5.400.000 cổ phiếu HNG (tương ứng 54.000.000.000 đồng mệnh giá) vào ngày 10/01/2022 trên tài khoản chứng khoán của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai để thu hồi nợ. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai không báo cáo về việc dự kiến giao dịch đối với giao dịch nêu trên.

Bên cạnh mức xử phạt 3 tỷ đồng, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai còn bị hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 05 tháng đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, quy định tại điểm b Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM