VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

Phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

Ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Trong đó, quy định rõ việc phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Không báo cáo về dự kiến giao dịch, một nhà đầu tư chứng khoán bị phạt 45 triệu đồng

Tăng cường hợp tác về lĩnh vực chứng khoán giữa Việt Nam và Lào

Tổng thống Joe Biden ký thông qua gói 1,9 nghìn tỷ USD, chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh

Tổ chức kinh doanh chứng khoán phải thực hiện chế độ báo cáo bất thường khi nào?

Theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2021, việc phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế được thực hiện theo các quy định mới đối với từng loại hình doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với công ty cổ phần, việc chào bán trái phiếu chuyển đổi và chào bán trái phiếu kèm chứng quyền, phương án phát hành phải được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Việc biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Trong khi đó, đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền, cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu thực hiện theo Điều lệ của công ty. Trường hợp Điều lệ của công ty không quy định khác thì Hội đồng quản trị có quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ chào bán trái phiếu.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu là Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc chủ sở hữu công ty theo Điều lệ của công ty.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, ngoài thẩm quyền phê duyệt theo quy định trên, phải tuân thủ quy định về việc huy động vốn quốc tế theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngoài thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu quy định trên, thẩm quyền chấp thuận phương án phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM