VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề diện rộng và chuyên sâu trên thị trường chứng khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề diện rộng và chuyên sâu trên thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính cho biết, để đảm bảo thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển minh bạch, bền vững, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng lưu ký...

Các yếu tố tác động đến lợi nhuận của công ty chứng khoán niêm yết

Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tăng cường giám sát, thanh tra và xử lý nghiêm vi phạm trên thị trường chứng khoán

Cơ quan Cảnh sát điều tra tìm bị hại trong vụ Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán

Trong thời gian qua, để đảm bảo TTCK phát triển minh bạch, bền vững, Bộ Tài chính đã chỉ đạo, định hướng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát, trong đó thực hiện thanh tra, kiểm tra các công ty đại chúng có hoạt động chào bán/phát hành thêm, hoán đổi chứng khoán với khối lượng lớn; có biến động lớn về giá trị/khối lượng giao dịch cổ phiếu; công ty có vi phạm về nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và các nghĩa vụ khác liên quan đến chứng khoán và TTCK; công ty có khiếu kiện/phản ánh về việc tuân thủ quy định pháp luật về quản trị công ty.

Đối với công ty chứng khoán, cơ quan quản lý đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các công ty có biến động về các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính (tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí), báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (tăng hoặc giảm); công ty có tăng trưởng mạnh về số lượng nhà đầu tư, giá trị giao dịch, thị phần môi giới; công ty tăng vốn nhanh; công ty có quan hệ liên kết với các công ty niêm yết; công ty có đơn thư phản ánh, kiến nghị.

Đối với các công ty quản lý quỹ và các quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng lưu ký, giám sát, đại lý phân phối; văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, tập trung vào các công ty có nguồn vốn ủy thác lớn, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; công ty có vốn góp của ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các công ty thuộc diện tái cấu trúc (vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn pháp định, tỷ lệ an toàn tài chính thấp, lỗ lũy kế lớn, hoạt động không hiệu quả)... Ngoài ra, các ngân hàng lưu ký, giám sát cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát cho nhiều quỹ đầu tư chứng khoán; các văn phòng đại diện của các công ty quản lý quỹ nước ngoài có nhiều quỹ đầu tư trên thị trường Việt Nam... cũng nằm trong diện thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề diện rộng và chuyên sâu đối với các công ty có hoạt động chia tách, sáp nhập, tăng vốn bất thường, các tổ chức cá nhân có dấu hiệu thông đồng tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách còn sơ hở, bất cập (nếu có). Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm sẽ tổ chức thanh tra kiểm tra đột xuất đối với các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán.

Trong thời gian vừa qua, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty cổ phần Louis Holdings,… đồng thời tiến hành kiểm điểm, kỷ luật các cán bộ lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà TP. Hồ Chí Minh có vi phạm khuyết điểm.

Đại diện Bộ Tài chính cũng khẳng định luôn chủ động các phương án để bảo đảm TTCK vận hành liên tục, ổn định, an toàn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM