VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Yêu cầu đối với hệ thống công nghệ thông tin trên thị trường chứng khoán?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Yêu cầu đối với hệ thống công nghệ thông tin trên thị trường chứng khoán?

Ngày 03/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBCK ngày 03/6/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên thị trường chứng khoán. Trong đó, quy định rõ yêu cầu chung đối với hệ thống công nghệ thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm phiên đầu tuần

Đo lường mức độ bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam

Vietnam Report dự báo thị trường chứng khoán năm 2021 tăng trưởng "cao hơn bình thường"

Phải đáp ứng về vốn ra sao để được kinh doanh chứng khoán phái sinh?

Theo Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên thị trường chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định này thì hệ thống công nghệ thông tin bảo đảm đáp ứng được yêu cầu về dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật và lưu trữ dữ liệu theo quy định tại Thông tư 134/2017/TT-BTC, Thông tư 73/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính và phù hợp với quy định khác tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hệ thống công nghệ thông tin phải được thiết kế có dự phòng, có khả năng phục hồi nhanh chóng khi xảy ra sự cố, sẵn sàng cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán và cung cấp thông tin cho khách hàng, bảo đảm khả năng mở rộng, nâng cấp trong tương lai và bảo đảm tối ưu hoá năng lực xử lý thông tin của mạng máy tính.

Bên cạnh đó, chủ quản hệ thống thông tin cần ban hành quy định về an toàn, an ninh thông tin, xử lý sự cố; quy định về trách nhiệm cập nhật, vá lỗi, khắc phục lỗ hổng bảo mật của hệ thống công nghệ thông tin; xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, rà soát về an toàn an ninh thông tin trong quá trình vận hành hệ thống.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM