Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an

Trần Huyền

Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an vào chương trình Kỳ họp thứ 7.

Các đại biểu tại phiên họp.
Các đại biểu tại phiên họp.

Chiều 21/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày tờ trình điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, căn cứ ý kiến cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, sau khi xem xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Nội dung này dự kiến bố trí tiến hành cùng với công tác nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Sau khi nghe tờ trình, Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7, với 468/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,1% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo chương trình điều chỉnh, từ 16 giờ 30 chiều nay (21/5), Quốc hội sẽ bắt đầu thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026.