Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Dân tộc

pv.

(Tài chính) Chiều ngày 19/8, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Ủy ban Dân tộc về thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về chính sách dân tộc và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 - 2020 giữa hai cơ quan. Đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì buổi làm việc.

Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Dân tộc
Đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc. Nguồn: internet

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân tộc, trong những năm qua Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã bám sát, quán triệt Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác dân tộc và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tình hình chính trị, xã hội được ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, đồng bào dân tộc tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Nhờ thực hiện tốt công tác dân tộc, hiệu quả của chính sách dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần đồng bào các dân tộc vùng núi có những bước chuyển biến quan trọng. Phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo đạt được nhiều kết quả to lớn: Từ sản xuất mang tính tự cung, tự cấp là chính, đến nay vùng dân tộc và miền núi bước đầu đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa, một số nơi đã xây dựng được mô hình sản xuất có hiệu quả, xuất hiện nhiều hộ dân tộc tiểu số làm kinh tế giỏi. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm mạnh, từ 22% năm 2005 xuống 9,45% năm 2010 (chuẩn cũ) và từ 14,2% năm 2010 xuống 9,6% năm 2012 (chuẩn giai đoạn 2010-2015). Bộ mặt nông thôn miền núi đã thay đổi rõ rệt, 97,42% xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã; 84% số xã đặc biệt khó khăn có điện lưới; 98,7% xã có bưu điện văn hóa xã và 100% xã có máy điện thoại; phủ sóng phát thanh được trên 90% và gần 80% sóng truyền hình…100% số xã có trường tiểu học; 100% số xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học, nhiều nơi đã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở; gần 70% trạm y tế xã có y, bác sỹ, bảo hiểm y tế cho đồng bao dân tộc vùng đặc biệt khó khăn, người nghèo vùng dân tộc miền núi cơ bản được giải quyết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đánh giá cao báo cáo của Ủy ban Dân tộc về tình hình thực hiện công tác dân tộc đến năm 2014, báo cáo hết sức khái quát, đặc biệt là đưa ra được những vấn đề chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc trong thời gian tới. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nhấn mạnh, vùng dân tộc miền núi của Việt Nam có diện tích rất lớn với 54 dân tộc sinh sống. Phải nói đây là vùng có chiến lược đặc biệt quan trọng, có tiềm năng lớn về nông, lâm nghiệp, thủy điện, khoáng sản, du lịch, kinh tế cửa khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số có truyền thống yêu nước và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, Ủy ban Dân tộc có vai trò rất lớn trong thực hiện chính sách dân tộc cũng như phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc. Trong thời gian qua, đã có sự tăng cường, kiện toàn bộ máy, hệ thống tổ chức của Ủy ban Dân tộc, chỉ đạo điều hành hết sức quyết liệt về công tác dân tộc. Ban Kinh tế Trung ương chia sẻ các vấn đề còn tồn tại về cơ chế chính sách, huy động nguồn lực, tổ chức bộ máy của Ủy ban.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho rằng, Ban Kinh tế Trung ương tuy mới tái lập nhưng Ban rất quan tâm tới công tác dân tộc và đã có chương trình rà soát đánh giá về chính sách an sinh xã hội trong 10 năm, trong đó có chính sách giảm nghèo, có liên quan rất nhiều đến công tác dân tộc, miền núi. Ban Kinh tế Trung ương cũng đang tập trung quyết liệt nghiên cứu, tham mưu những vấn đề phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong thời gian tới đây Ban Kinh tế Trung ương sẽ làm hết sức mình để phối hợp với Ủy ban Dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ công tác của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và những chính sách đối với người dân tộc.

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nói chung, của các ban Đảng nói riêng đối với công tác dân tộc. Bộ trưởng cho biết, Ban Kinh tế Trung ương là ban Đảng đầu tiên có chương trình làm việc và ký kết phối hợp chương trình công tác với Ủy ban Dân tộc. Bộ trưởng Giàng Seo Phử nhấn mạnh, điều này nói lên sự nhất quán về công tác dân tộc, là trách nhiệm, tình cảm, sự chăm sóc của cả hệ thống chính trị với công tác dân tộc, trong đó có sự nghiên cứu các chính sách dân tộc của Ban Kinh tế trung ương.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Giàng Seo Phử trân trọng cảm ơn Ban Kinh tế Trung ương đã đến làm việc và phối hợp công tác với Ủy ban Dân tộc và mong muốn Ban Kinh tế Trung ương sẽ phối hợp với Ủy ban Dân tộc tập trung nghiên cứu những vấn đề lớn về các chính sách dân tộc, đảm bảo sự nhất quán, thống nhất trong các chính sách, coi công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, mang tính chiến lược, thực hiện thường xuyên, lâu dài vì sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.