Kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ có bước tiến về chất từ năm 2023

Phát triển bền vững được coi là một trong những trọng tâm trong công tác quản lý của thị trường chứng khoán trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bà Tạ Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Bà Tạ Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong năm tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục rà soát Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng là sẽ khắc phục ngay những bất cập và khó khăn, hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp trong quá trình huy động vốn trên thị trường chứng khoán, và tạo nền tảng cho nhà đầu tư được tham gia thị trường một cách minh bạch và an toàn hơn, và nâng cao hơn kỷ luật, kỷ cương của thị trường.

Đặc biệt sẽ quyết tâm đưa hệ thống nền tảng giao dịch mới KRX của thị trường vào vận hành từ giữa năm 2023, giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận với các thông lệ của quốc tế, và có thể được cộng điểm trong quá trình đánh giá nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi.

Trong năm 2023, thực hiện quy định của Nghị định 65 về vấn đề phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, chúng tôi cũng sẽ đưa vào vận hành hệ thống giao dịch thứ cấp dành cho các trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, dự kiến là từ giữa năm 2023. Hiện nay, công tác chuẩn bị đã gần như là hoàn tất.

Ngoài ra, cơ quan quản lý sẽ chú trọng trong năm 2023 nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông, đưa ra thị trường những thông tin chính thống và cập nhật nhanh nhất đến cho các nhà đầu tư. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ dự thảo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. Trong đó, trọng tâm là đề cao các vấn đề phát triển bền vững, và đặc biệt nhấn mạnh yếu tố ứng dụng những khoa học công nghệ mới trong công tác giao dịch, giám sát, vận hành các hệ thống thị trường, bắt kịp với các thông lệ mới nhất của các thị trường chứng khoán quốc tế.

Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng chiến lược phát triển thị trường mới sẽ làm kim chỉ nam để cho hoạt động quản lý và giám sát thị trường sẽ có những bước tiến về chất từ năm 2023.

Lược trích ý kiến bà Tạ Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong bài 'Chứng khoán sẽ có bước tiến về chất từ năm 2023' - Khánh An/nhadautu.vn