Làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ bị phạt thế nào?

PV.

Từ ngày 15/12/2016, các vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, trong đó có sai phạm liên quan đến chào bán chứng khoán riêng lẻ sẽ bị xử phạt nghiêm khắc hơn theo Nghị định 145/2016/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013.

9 tháng đầu năm, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 92 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt 9,6 tỷ đồng. Nguồn: internet
9 tháng đầu năm, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 92 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt 9,6 tỷ đồng. Nguồn: internet

Một trong những điểm đáng chú ý tại Nghị định 145/2016/NĐ-CP là việc Chính phủ bổ sung quy định phạt tiền từ 400 - 700 triệu động đối với hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Tuy nhiên, với hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng, mức phạt tiền sẽ từ 1% - 5% tổng số tiền đã huy động trái pháp luật mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tổ chức có hành vi vi phạm quy định nêu trên phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặc cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.


Theo quy định mới tại Nghị định 145/2016/NĐ-CP, thời hạn thu hồi chứng khoán, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực.

Bên cạnh đó, Nghị định 145/2016/NĐ-CP của Chính phủ cũng bổ sung quy định phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đối với hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận, trừ trường hợp chào bán cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ hoặc hoán đổi cổ phần, phần vốn góp.


9 tháng năm 2016, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 92 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 50 tổ chức và 42 cá nhân, với tổng số tiền phạt 9,6 tỷ đồng. 
Cũng từ ngày 15/12/2016, việc không thực hiện mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng thương mại; Không chuyển số tiền thu được từ đợt chào bán vào tài khoản phong tỏa; Giải tỏa hoặc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán sẽ bị phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng.

Mức phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng này cũng được áp dụng với hành vi không nộp hoặc nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng; Hành vi đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời thời hạn từ trên 03 tháng đến 06 tháng.

Phạt từ 70 - 100 triệu đồng đối với hành vi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đúng với phương án đã đăng kí hoặc không đúng thời gian quy định hoặc thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ không đúng với phương án đã được chấp thuận.

Thời gian qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã quyết liệt xử lý các hành vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán, nhờ đó đã phần nào giảm thiểu được tình trạng vi phạm trên thị trường chứng khoán.

Thống kê cho thấy, trong 9 tháng năm 2016, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 92 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 50 tổ chức và 42 cá nhân, với tổng số tiền phạt 9,6 tỷ đồng. 

Theo các chuyên gia chứng khoán, những quy định vừa được sửa đổi, bổ sung lần này với các mức phạt tương đối nghiêm khắc sẽ góp phần răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm các quy định về việc chào bán, phát hành cổ phiếu riêng lẻ nói riêng và vi phạm trên thị trường chứng khoán nói chung, qua đó góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ổn định, bền vững.