Làm rõ phản ánh của Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì

Theo Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu làm rõ các nội dung phản ánh của Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/8/2016.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Phú Thọ làm rõ các nội dung phản ánh của Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì. Nguồn: nhandan.com.vn
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Phú Thọ làm rõ các nội dung phản ánh của Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì. Nguồn: nhandan.com.vn

Trước đó, Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì có đơn kêu cứu gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về việc "bảo vệ an ninh, trật tự, đảm bảo cuộc sống của hàng trăm người lao động và việc thu phí hoàn vốn đầu tư đối với dự án cầu Việt Trì mới, tỉnh Phú Thọ".

Về việc này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Thông báo số 187/TB-VPCP ngày 21/7/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Phú Thọ làm rõ các nội dung phản ánh của Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì tại "Đơn kêu cứu" nêu trên và có văn bản trả lời Công ty biết.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/8/2016.