Làm thế nào để bảo vệ tên miền của doanh nghiệp?

Công ty luật PLF

(Tài chính) Bên cạnh nhãn hiệu và tên thương mại, tên miền của doanh nghiệp hiện đang là đối tượng bị xâm phạm khá nhiều.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn phương án thương lượng mua lại tên miền. Nguồn: plf.vn
Doanh nghiệp có thể lựa chọn phương án thương lượng mua lại tên miền. Nguồn: plf.vn

Tên miền, theo quy định tại Thông tư 09/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông là “tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm”.

Các doanh nghiệp ở Việt Nam khi đăng ký tên miền thường chỉ đăng ký tên miền quốc gia “.vn” hoặc chỉ đăng ký những tên miền cấp cao nhất có thể coi là tên miền quốc tế như “.com”, “.net”, “.org”, “.edu”... do đó có thể gây ra những tranh chấp giữa những tên miền quốc gia và tên miền quốc tế.

Ví dụ: Công ty TNHH Samsung Electronics sở hữu tên miền “samsungmobile.com” (tên miền quốc tế) và công ty Cổ phần ViTechNet đăng ký tên miền “samsungmobile.vn” (tên miền quốc gia). Công ty TNHH Samsung Electronics đã khởi kiện ra Tòa.

Giải pháp cho doanh nghiệp để ngăn ngừa các trường hợp này là đăng ký tên miền quốc gia cho doanh nghiệp đồng thời đăng ký tên miền của doanh nghiệp bao gồm cả tên miền chung và tên miền quốc gia phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp (“.com.vn” dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại; “.org.vn” dành cho tổ chức trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội…)

Ngoài ra, cơ quan quản lý tên miền quốc gia VNNIC khuyến khích doanh nghiệp đăng ký tên miền tiếng Việt do đây là một xu thế phát triển của công nghiệp nội dung Internet. Hơn nữa, tên miền tiếng Việt cũng rất có ích nếu doanh nghiệp có lượng khách hàng không thông thạo ngoại ngữ. Ví dụ: www.côngtythùyoanh.vn.

Đối với những doanh nghiệp có tên miền đã được sở hữu bởi chủ thể khác, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương án thương lượng mua lại tên miền.

Trường hợp tên miền đang xảy ra tranh chấp, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương án thương lượng, hòa giải hoặc khởi kiện ra Tòa án hoặc giải quyết thông qua Trọng tài.

Và đối với những tên miền đang được sử dụng hợp pháp, cách đơn giản nhất để bảo vệ tên miền là đóng phí duy trì tên miền này. Sau 20 ngày liên tục kể từ ngày tên miền hết thời hạn sử dụng mà chủ thể không đóng phí duy trì tiếp thì tên miền sẽ bị thu hồi theo quy định của Trung tâm Internet Việt Nam.

So với những biện pháp thương lượng, khởi kiện hay giải quyết bằng Trọng tài khi có tranh chấp thì đăng ký tên miền là một việc làm đơn giản, doanh nghiệp cần cân nhắc đăng ký tên miền sớm để tự bảo vệ quyền lợi của mình.