Lan tỏa văn hóa xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp


Xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp là nét đẹp văn hóa truyền thống của ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN). Những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua này, các Cục DTNN khu vực đã duy trì thường xuyên hoạt động kiểm tra mùa xuân để kiểm tra công tác bảo quản, vệ sinh kho tàng, từ đó, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo quản, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý các mặt hàng dự trữ quốc gia.

Các Cục DTNN khu vực không ngừng thi đua, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao công tác bảo quản hàng DTQG đảm bảo chất lượng, số lượng theo quy định.
Các Cục DTNN khu vực không ngừng thi đua, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao công tác bảo quản hàng DTQG đảm bảo chất lượng, số lượng theo quy định.

Không ngừng nâng cao hiệu quả bảo quản hàng DTQG

Trong những năm qua, nét đẹp văn hóa xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp đ. được các Cục DTNN hưởng ứng triển khai ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực.

Để triển khai xây dựng các điểm kho đảm bảo an toàn, xanh, sạch, đẹp, các Cục DTNN khu vực đã tổ chức thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm tra mùa xuân ngay từ đầu năm để đảm bảo hàng dự trữ quốc gia (DTQG) an toàn, đủ về số lượng, chất lượng theo quy định.

Đáng chú ý, thông qua công tác kiểm tra mùa xuân, các Cục DTNN khu vực đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo quản, vệ sinh các điểm kho DTQG, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý các mặt hàng DTQG theo quy định.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, phong trào thi đua xây dựng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số đơn vị chưa thực hiện tốt công tác vệ sinh; Công tác ghi chép sổ theo dõi bảo quản chưa thường xuyên, nội dung ghi chép còn ghi chung chung, chưa rõ công việc và diễn biến chất lượng hàng hóa; Một số ngăn, lô thóc chưa đảm bảo nồng độ khí Nitơ theo quy định; Phao tròn cứu sinh có hiện tượng ẩm và hấp hơi nước trên bề mặt phao và túi đựng phao; Một số lô gạo nhập kho năm 2021 có tỷ lệ hạt vàng lớn hơn 0,8%...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Tổng cục DTNN yêu cầu các đơn vị nâng cao hiệu quả bảo quản hàng DTQG. Theo đó, đối với mặt hàng lương thực như thóc nhập kho năm 2019 và gạo nhập kho năm 2020, trong thời gian chờ thực hiện quy trình xuất hàng, Tổng cục DTNN yêu cầu các đơn vị thực hiện theo Công văn số 408/TCDT-KHCNBQ ngày 21/3/2022 của Tổng cục DTNN.

Đối với các ngăn, lô thóc nhập kho năm 2021 bảo quản kín bổ sung khí Nitơ có nồng độ khí chưa đảm bảo, các đơn vị tiếp tục nạp bổ sung khí Nitơ để duy trì nồng độ khí đạt >98%. Đối với một số lô gạo nhập kho năm 2021 tại các Cục DTNN khu vực có tỷ lệ hạt vàng > 0,8%,

Tổng cục DTNN đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm tra chất lượng gạo. Trường hợp phát hiện có biểu hiện bất thường về nhiệt độ, độ ẩm, độ kín, màu sắc, mùi vị... lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu chất lượng của gạo, kịp thời có biện pháp xử lý...

Đối với vật tư, thiết bị như nhà bạt cứu sinh, các Cục DTNN khu vực chủ động yêu cầu đơn vị đối tác thay thế lô vỏ nhà bạt, đảm bảo chất lượng theo đúng quy định; tổ chức kiểm tra ngoại quan, tiến hành phơi khô, lau chùi, vệ sinh phao tròn và bao đựng, mở cửa kho thông thoáng đối với toàn bộ số lượng phao tròn đang lưu kho bảo quản.

Đồng thời, các Cục DTNN khu vực thường xuyên vệ sinh hàng hóa DTQG, nền kho, tường kho, trần kho, màng PVC luôn đảm bảo sạch sẽ. Đồng thời, rà soát danh mục hồ sơ, tài liệu ngăn, lô hàng đảm bảo đúng theo quy định...

Lan tỏa văn hóa xây dựng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp

Duy trì nét đẹp văn hóa xây dựng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp, thời gian qua, các Cục DTNN khu vực đã có nhiều hoạt động thiết thực, đảm bảo công tác vệ sinh tại các điểm kho luôn sạch sẽ, gọn gàng. Trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ cho việc bảo quản, an ninh bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, ph.ng chống lụt bão... được các Cục DTNN khu vực quản lý và bảo quản tốt.

Một trong những đơn vị điển hình trong nhiều năm thực hiện tốt phong trào xây dựng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp là Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh. Hàng năm, đơn vị này đã cụ thể hoá, xây dựng và quy định các tiêu chí riêng về vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp phù hợp với thực tiễn.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị luôn duy trì bảo quản tốt hệ thống kho tàng, hàng hóa; nâng cao nghiệp vụ DTNN gắn với nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ bảo quản tiên tiến, công nghệ thông tin, mã vạch vào việc quản lý DTQG; kiểm định, kiểm tra hàng hóa ngay từ nguồn hàng, khi nhập kho để đảm bảo an toàn số lượng, chất lượng hàng DTQG do đơn vị quản lý..

Cùng với đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra mùa xuân năm 2022, gắn với kiểm tra công tác kỹ thuật bảo quản và phong trào thi đua đặc thù: “Xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp”; nghiên cứu, tham mưu bổ sung, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các mặt hàng DTQG đảm bảo phù hợp với thực tiễn trong công tác bảo quản...

Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của phong trào xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp, cán bộ, công chức, người lao động tại các Cục DTNN khu vực đã và đang không ngừng thi đua, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao công tác bảo quản hàng DTQG đảm bảo chất lượng, số lượng theo quy định.

Đồng thời, các Cục DTNN khu vực khuyến khích áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác quản lý, bảo quản hàng DTQG, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác DTQG trong tình hình mới.

* Theo Quyền Phạm Kỳ Thái.

** Bài viết đăng trên Tạp chí Tài chính số kỳ 2 tháng 6/2022.