Lệ phí làm sổ hồng chung cư mới nhất

Theo Quý Phi/kinhtemoitruong.vn

Theo quy định mới nhất, chủ đầu tư có trách nhiệm làm sổ hồng nhà chung cư thay cho người mua, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ.

Chủ đầu tư có trách nhiệm làm sổ hồng nhà chung cư thay cho người mua, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ.
Chủ đầu tư có trách nhiệm làm sổ hồng nhà chung cư thay cho người mua, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ.

Theo Khoản 7 Điều 26 Luật Nhà ở năm 2014 và Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm làm sổ hồng nhà chung cư thay cho người mua, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ.

Tuy nhiên, nếu người mua muốn tự xin cấp sổ hồng chung cư thì chủ đầu tư phải cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ để người mua thực hiện.

Theo Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký, cấp sổ hồng chung cư mini thay cho người nhận mua nhà hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký.

Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK; Hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật; Biên bản bàn giao căn hộ chung cư.

Bước 1: Chủ đầu tư hoặc người mua nộp hồ sơ về Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND (bộ phận một cửa).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ.

Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra giấy tờ, xác nhận điều kiện cấp sổ hồng sau đó thực hiện các nội dung liên quan.

Bước 4: Trao kết quả.

Thời gian do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (theo Khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP).

Lệ phí làm sổ hồng chung cư (lệ phí bìa) do HĐND cấp tỉnh quy định, với mức thu từ 100.000 đồng trở xuống.

Lệ phí trước bạ khi làm sổ hồng được tính = giá tính lệ phí trước bạ x 0,5%. Trong đó, giá tính lệ phí trước bạ = diện tích căn hộ x giá 1m2.

Như vậy, tùy diện tích từng căn hộ mà lệ phí làm sổ hồng chung cư sẽ mất bao nhiêu tiền tương ứng.