Liên Bộ Tài chính - Công Thương yêu cầu doanh nghiệp giảm giá xăng

PV.

(Tài chính) Trước xu hướng giá xăng trên thế giới giảm, Liên Bộ Tài chính - Công Thương yêu cầu doanh nghiệp giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) xuống còn 300 đồng/lít; đồng thời giảm giá xăng trong nước phù hợp với quy định.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương yêu cầu doanh nghiệp giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá xuống còn 300 đồng/lít; đồng thời giảm giá xăng trong nước. Nguồn: internet
Liên Bộ Tài chính - Công Thương yêu cầu doanh nghiệp giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá xuống còn 300 đồng/lít; đồng thời giảm giá xăng trong nước. Nguồn: internet

Từ sau ngày điều hành 28/7/2014, giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm. Giá xăng, dầu thành phẩm thế giới bình quân 30 ngày từ ngày 8/7/2014 đến 06/8/2014 cụ thể: xăng RON 92: 116,811 USD/thùng; dầu điêzen 0,05S: 118,307 USD/thùng; dầu hỏa: 118,211 USD/thùng, dầu madut 180 cst 3,5S: 598,875 USD/tấn (Chi tiết như Phụ lục số 1 kèm theo).

Căn cứ nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành (chưa tính mức sử dụng Quỹ BOG đối với xăng) và giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

25.310

25.119

+ 191

2. Dầu điêzen 0,05S

22.330

22.177

+ 153

3. Dầu hỏa

22.460

22.322

+ 138

4. Dầu madút 180CST 3,5S

18.510

18.442

+ 68

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới như hiện nay, căn cứ tình hình kinh tế xã hội trong nước và bình quân 30 ngày tính giá cơ sở của giá xăng dầu thế giới; Liên Bộ Tài chính - Công Thương thông báo điều hành giá xăng dầu trong nước như sau:

Về nguyên tắc điều hành giá xăng dầu trong nước:

Việc điều hành giá xăng dầu trong nước theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, thực hiện quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP; điều hành giá xăng dầu trong nước theo xu hướng giá xăng, dầu thị trường thế giới tùy từng chủng loại xăng, dầu và chia sẻ hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia thị trường.

Về phương án điều hành cụ thể:

Trong bối cảnh giá xăng thế giới có xu hướng giảm, để thực hiện nguyên tắc cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước; việc điều hành giá xăng dầu trong nước thực hiện hài hòa giữa việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng và điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu phù hợp với mặt bằng giá cơ sở theo chu kỳ tính giá; cụ thể:

- Xăng: Theo tính toán nêu trên, giá bán hiện hành (chưa tính mức sử dụng Quỹ BOG) cao hơn giá cơ sở khoảng 191 đồng/lít. Vì vậy, nếu ngừng sử dụng Quỹ BOG (600 đồng/lít), giá xăng trong nước chỉ có thể giảm tương ứng mức chênh lệch là 191 đồng/lít. Tuy nhiên, để hài hòa lợi ích với người tiêu dùng, Liên Bộ đã yêu cầu doanh nghiệp giảm sử dụng Quỹ BOG xuống còn 300 đồng/lít; đồng thời giảm giá xăng trong nước phù hợp với quy định. 

Nếu tham tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức giảm tối thiểu đối với xăng RON 92 khoảng - 491 đồng/lít.

- Dầu điêzen, dầu hỏa và dầu madút: Giảm giá bán tối thiểu tương ứng với mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành cao hơn giá cơ sở; giá bán sau khi điều chỉnh giảm không cao hơn giá cơ sở theo quy định trong đó, giá cơ sở của dầu điêzen 0,05S: 22.177 đồng/lít; dầu hỏa: 22.322 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: 18.442 đồng/kg).

Nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức giảm tối thiểu đối với dầu điêzen 0,05S khoảng -153 đồng/lít; dầu hỏa: khoảng -138 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: khoảng -68 đồng/kg).

Về thời điểm thực hiện:

- Đối với sử dụng Quỹ Bình ổn giá: Áp dụng từ  16 giờ 00 ngày 07 tháng 8  năm 2014.

- Đối với điều chỉnh giảm giá bán: Do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không muộn hơn 16 giờ 00 ngày 07 tháng 8 năm 2014.