Lộ trình chuẩn hóa dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội


Ông Nguyễn Đình Khương Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, hiện nay, đơn vị đã cơ bản xây dựng được cơ sở dữ liệu của người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Về mặt cơ sở hạ tầng và kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT), BHXH Việt Nam hoàn toàn sẵn sàng để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

BHXH Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan triển khai nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Nguồn: Internet.
BHXH Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan triển khai nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Nguồn: Internet.

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công (thuế, điện, nước, học phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội), BHXH Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan triển khai nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Việc chuẩn hóa dữ liệu thông tin này nhằm kết nối chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng.

BHXH Việt Nam cho biết, đã giao cho các địa phương thực hiện đảm bảo đến năm 2021 sẽ đạt chỉ tiêu thanh toán không dùng tiền mặt mà Thủ tướng Chính phủ giao cho BHXH Việt Nam. Đồng thời, BHXH các địa phương, các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán cần đưa ra các đề xuất giải pháp chuẩn hóa dữ liệu; Xây dựng lộ trình kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin giữa BHXH với các tổ chức dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Theo BHXH Việt Nam, trước mắt nhằm thực hiện mục tiêu chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, các đơn vị cung cấp dịch vụ cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; hạ tầng thanh toán điện tử; cơ sở pháp lý trong việc bảo mật thông tin cũng như kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin của người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để chi trả qua ngân hàng.

Theo ông Nguyễn Đình Khương, hiện nay, đơn vị đã cơ bản xây dựng được cơ sở dữ liệu của người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Về mặt cơ sở hạ tầng và kỹ thuật CNTT, BHXH Việt Nam hoàn toàn sẵn sàng để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, thể hiện qua việc BHXH Việt Nam đã thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin với một số cơ quan như Bưu điện, Thuế... đảm bảo tính hợp pháp bằng chữ ký số.

Được biết, từ năm 2017, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ứng dụng CNTT trong công tác chi trả và triển khai sử dụng Thẻ lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên toàn quốc từ năm 2019. Hàng tháng, BHXH các địa phương đã thực hiện cung cấp dữ liệu thông tin của người hưởng cho cơ quan Bưu điện để quản lý danh sách này. 

Theo báo cáo của Ban Thực hiện chính sách BHXH, hiện nay ngành BHXH đang thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho hơn 3,1 triệu người hưởng (1,2 triệu người hưởng từ nguồn NSNN và 1,9 triệu người hưởng từ nguồn quỹ BHXH). Hàng năm, BHXH Việt Nam cũng giải quyết và chi trả cho hơn 890.000 người hưởng các chế độ BHXH một lần; giải quyết và chi trả cho gần 10,4 triệu lượt người hưởng ốm dau, thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khỏe; khoảng hơn 800.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hiện, Trung tâm Lưu trữ (BHXH Việt Nam) đang quản lý, lưu trữ hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng của BHXH 63 tỉnh, thành phố và BHXH Công an nhân dân, BHXH Bộ Quốc phòng. Trung tâm đã số hóa và lưu trữ trên 25 triệu trang tài liệu điện tử trên “Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH...

Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là các ngân hàng, cơ quan BHXH cũng đã chi trả qua tài khoản cá nhân cho NLĐ mở tại các ngân hàng thương mại đối với các chế độ: Trợ cấp thất nghiệp, ốm đau, thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, BHXH Việt Nam cho biết, cơ quan BHXH và tổ chức dịch vụ thanh toán chưa có cơ chế chia sẻ thông tin với nhau, nên chưa thực hiện kết nối dữ liệu, quản lý người hưởng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. 

Chia sẻ thêm về kế hoạch triển khai, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương cho biết, BHXH Việt Nam sẽ có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg và Nghị quyết số 02/NQ-CP. Theo đó, BHXH Việt Nam đảm bảo cơ bản đáp ứng được cơ sở dữ liệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. 

BHXH Việt Nam cũng sẽ có công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước đưa ra quy chuẩn các dữ liệu cần cơ quan BHXH cung cấp, cũng như chiều thông tin phản hồi từ các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với cơ quan BHXH; Đề nghị hai bên có kiến nghị Chính phủ sửa đổi một số quy định về tính bảo mật thông tin để đảm bảo thực hiện việc chia sẻ dữ liệu giữa các bên.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đề nghị các tổ chức tham gia vào hệ thống chi trả tiếp tục hoàn thiện hạ tầng của mình; Các ngân hàng nên phát triển mạnh các cây ATM, phòng giao dịch gần dân; Phối hợp tuyên truyền vận động người dân lựa chọn phương thức giao dịch không dùng tiền mặt...