Lợi ích của việc tăng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi


Vừa qua, Chính phủ đã công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng về hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi (BHTG), cho thấy khả năng hạn mức này sẽ được nâng lên trong tương lai gần. Theo nội dung dự thảo, mức chi trả tối đa dự kiến tăng lên 125 triệu đồng đối với mỗi người gửi tiền tại một tổ chức tham gia BHTG khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.

Tăng hạn mức để bảo vệ người gửi tiền được tốt hơn, tạo niềm tin vào hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
Tăng hạn mức để bảo vệ người gửi tiền được tốt hơn, tạo niềm tin vào hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Hạn mức BHTG hiện hành là 75 triệu đồng đối với mỗi người gửi tiền tại một tổ chức tham gia BHTG, nếu điều chỉnh lên 125 triệu đồng nghĩa là hạn mức sẽ tăng  66%, theo đó đây là một mức tăng tương đối lớn. Việc tăng hạn mức BHTG thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đến sự an toàn của hệ thống tài chính ngân hàng cũng như tạo niềm tin cho dân vào hệ thống. Đồng thời thể hiện sự cam kết  mạnh mẽ của Chính phủ, NHNN và BHTGVN nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền. Vậy lợi ích đem lại từ việc này là gì?

Thứ nhất, tăng hạn mức để bảo vệ người gửi tiền được tốt hơn, tạo niềm tin vào hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng, qua đó góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Hạn mức 125 triệu đồng có thể bảo hiểm toàn bộ lên đến 90-94% người gửi tiền trong hệ thống ngân hàng và cũng phù hợp với thông lệ quốc tế, tiệm cận gần mức theo khuyến nghị của Hiệp hội Bảo hiểm quốc tế IADI là trong khoảng 90-95%. Đối tượng thụ hưởng đầu tiên chính là những người gửi tiền.

Thứ hai, các TCTD cũng có được thuận lợi trong hoạt động huy động vốn. Với hạn mức trả tiền bảo hiểm đủ lớn sẽ góp phần duy trì niềm tin của người gửi tiền đối với hệ thống ngân hàng, từ đó khuyến khích người dân gửi tiền vào ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng huy động vốn của toàn hệ thống.  

Thứ ba, hình ảnh và vị thế của BHTGVN đối với công chúng sẽ được nâng cao hơn. Đây là một cách truyền thông tới công chúng hiệu quả. Thể hiện năng lực tài chính vững mạnh, là nền tảng quan trọng giúp BHTG Việt Nam có đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng thông qua hoạt động hỗ trợ tài chính.

Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, việc tăng hạn mức BHTG là cần thiết để ổn định tâm lý người gửi tiền, góp phần duy trì nguồn vốn huy động từ dân cư cho các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự ổn định của các tổ chức tín dụng, sự phát triển an toàn của hệ thống ngân hàng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền. Điều này cũng phù hợp với chủ trương luôn ưu tiên bảo vệ quyền lợi người gửi tiền của Chính phủ, NHNN và xu hướng hoạt động BHTG trên thế giới hiện nay.