Long An phấn đấu đến năm 2025 có 21 đô thị


Hiện nay, Long An có 19 đô thị. Tỉnh này đặt mục tiêu đến năm 2025 có 21 đô thị và năm 2030, tỉnh có khoảng 25 đô thị.

Một góc hạ tầng đô thị TP.Tân An,tỉnh Long An. Ảnh: Song Nhi
Một góc hạ tầng đô thị TP.Tân An,tỉnh Long An. Ảnh: Song Nhi

Theo đó, 21 đô thị, gồm: 1 đô thị loại II là TP.Tân An; 3 đô thị loại III là thị xã Kiến Tường, Đức Hòa, Cần Giuộc; 10 đô thị loại IV; 7 đô thị loại V.

Nhằm đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển theo mạng lưới, hình thành một số đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực, toàn quốc và thế giới, tỉnh Long An đề ra các chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện. Trong đó, kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại.

Đến năm 2025, đô thị hóa đạt tối thiểu 45%, đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1-1,5%, 100% các đô thị hiện có và đô thị mới có quy hoạch tổng thể, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị; bảo đảm tối thiểu 100% đô thị loại III trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về kết cấu hạ tầng, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hoá.

Việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế khu vực đô thị, nâng cao chất lượng sống, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân, phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, giữ gìn và phát huy các yếu tố văn hóa đặc trưng.

Theo Song Nhi/Báo Long An