Luật hoá công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Theo Chinhphu.vn

Trong ngày làm việc thứ 16 kỳ họp thứ 5 (ngày 7/6), các đại biểu Quốc hội thảo luận Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012.

Theo chương trình làm việc, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012.

Trước đó, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được các đại biểu thảo luận tại tổ vào chiều ngày 6/6 vừa qua.

Các đại biểu đánh giá những kết quả tích cực trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sau hơn 7 năm thực hiện bộ luật này.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng bày tỏ quan điểm về việc cần có chế tài nghiêm khắc để công tác thực hành chống lãng phí đi vào cuộc sống thực sự hiệu quả.

Thảo luận về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các đại biểu tán thành trong Luật quy định rõ trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trước cơ quan chức năng, công dân, truyền thông trong việc để xảy ra lãng phí trong việc sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại đơn vị, cơ quan mình.

Buổi thảo luận được truyền hình, phát thanh trực tiếp.