Lùi thời hạn trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Việt Hoàng (T/h)

Ngày 16/4, tiếp tục Phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.  Sau khi bàn thảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình lùi dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 1 kỳ họp, trình Quốc hội ở Kỳ họp thứ 4 như Ủy ban Pháp luật đề xuất.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Trình bày Tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề nghị đưa 15 dự án luật vào Chương trình năm 2023.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi của Chương trình, tránh dồn nhiều dự án vào một kỳ họp hoặc dồn quá nhiều dự án vào một cơ quan soạn thảo, thẩm tra hoặc vào kỳ họp cuối năm; không đưa vào những dự án thiếu hồ sơ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tại Kỳ họp thứ 5, dự kiến trình Quốc hội khóa XV thông qua 09 dự án là các dự án được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4. Cụ thể gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

Tại Kỳ họp thứ 5, dự kiến trình trình Quốc hội cho ý kiến về 04 dự án là: Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Phát triển công nghiệp. Sau đó, tại Kỳ họp thứ 6, sẽ trình Quốc hội thông qua 04 dự án trên sau khi đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5...

Về đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2022, Chính phủ đề nghị điều chỉnh đối với 17 dự án. Với việc điều chỉnh này, số lượng các dự án thuộc Chương trình năm 2022 sẽ là 27 dự án, tăng 14 dự án so với Chương trình đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Trong phiên họp sáng ngày 16/4, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án Luật. Thời điểm đó, Chính phủ sẽ hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý lùi thời hạn trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ Kỳ họp thứ 3 sang Kỳ họp thứ 4; xem xét vào Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6.

Phát biểu tại phiên họp, cho ý kiến về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Cơ quan soạn thảo chỉ trình bổ sung những dự án thực sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn phát sinh, cần thể chế hóa chủ trương của Đảng trong các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện cam kết quốc tế hoặc dự án có ý nghĩa then chốt, tạo bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đồng tình lùi dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 1 kỳ họp, trình Quốc hội ở Kỳ họp thứ 4 như Ủy ban Pháp luật đề xuất. Chủ tịch Quốc hội cho biết, về xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi), sau Kỳ họp thứ Nhất, Đảng đoàn Quốc hội đã làm việc với Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW; làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung này. Do vậy, Chính phủ phải quyết tâm chuẩn bị kỹ lưỡng để trình dự thảo Luật Luật Đất đai (sửa đổi) vào Kỳ họp thứ 4, dự kiến vào tháng 10/2022.