Phiên họp thứ 10:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV

Việt Hoàng

Sáng ngày 14/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 10. Phiên họp có 7,5 ngày làm việc (từ ngày 14 - 26/4), xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng; trong đó, phần lớn là các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV, dự kiến khai mạc vào ngày 23/5 tới đây.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 10.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 10.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng pháp luật, về các vấn đề kinh tế - xã hội, về công tác giám sát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Cụ thể, về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa...

Đối với các dự án Luật dự kiến trình Quốc hội lần đầu tại Kỳ họp thứ Ba như: Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ được các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn thảo, đóng góp kỹ lưỡng vào Dự thảo. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận cho ý kiến một cách toàn diện về các dự án luật này gồm sự cần thiết ban hành; tính đầy đủ về hình thức hồ sơ, văn bản; sự phù hợp của dự thảo văn bản với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tương thích với điều ước quốc tế; các kết cấu cụ thể và nội dung của dự thảo luật...

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội và việc sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội và Đề án, dự thảo Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, đồng thời cho ý kiến về việc ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Về các vấn đề kinh tế - xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Cho ý kiến về báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (trong đó có báo cáo kết quả xử lý nợ hằng năm theo Nghị quyết số 94/2019/QH14).

Về công tác giám sát, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 3/2022 của Quốc hội.

Về các nội dung khác, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; xem xét, quyết định số lượng thành viên của Ủy ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Nhấn mạnh khối lượng công việc tại phiên họp thứ 10 là rất nhiều, thời gian chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cao nhất, tốt nhất cho các nội dung bảo đảm chất lượng trình Quốc hội.