Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng ở mức bao nhiêu?


Tại  phiên đàm phán lần 2 về điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020 diễn ra chiều ngày 11/7, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án bỏ phiếu mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%.

Chính thức chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%
Chính thức chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay đang được áp dụng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP là:

Vùng 1: Mức lương tối thiểu vùng  là 4.180.000 đồng (tăng thêm 200.000 đồng so với mức của năm 2018).

Vùng 2: Mức lương tối thiểu vùng là 3.710.000 đồng (tăng thêm 180.000 đồng so với mức của năm 2018).

Vùng 3: Mức lương tối thiểu vùng là 3.250.000 đồng (tăng thêm 160.000 đồng so với mức của năm 2018).

Vùng 4: Mức lương tối thiểu vùng là 2.920.000 đồng (tăng thêm 160.000 đồng so với mức của năm 2018).

Lần tăng lương này, Tổng Liên đoàn Việt Nam cho biết, đã chuẩn bị 3 kịch bản, với mức đề xuất tăng từ 6 – 8%.

Lý giải về mức đề xuất trên, ông Lê Đình Quảng, Phó ban Quan hệ lao động,Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đây là mức tăng đã được cơ quan này tính toán kỹ, đề xuất dựa trên nhiều cứ liệu thực tế dựa trên số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay như: GDP tăng khoảng 7%; CPI khoảng 4%; năng suất lao động xã hội tăng khoảng trên 5%. Đây là những tín hiệu có ảnh hưởng tích cực đến việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm 2020. Đây là 2 chỉ số vĩ mô có ảnh hưởng tích cực tới việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2020.

Tại phiên họp đầu tiên để bàn về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 vào ngày 14/6 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 của các bên vẫn ở mức cách xa nhau. Cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng cao nhất 8,18%, phía VCCI chỉ đề xuất tăng dưới 3%.

Tại  phiên đàm phán lần 2 về điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020 diễn ra chiều ngày 11/7, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án bỏ phiếu mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%.

Như vậy, mức tăng lương tối thiểu vùng sẽ áp dụng từ năm 2020 cụ thể là:

Vùng 1: 4.420.000 đồng (tăng thêm 240.000 đồng so với mức của năm 2019).

Vùng 2: 3.920.000 đồng (tăng thêm 210.000 đồng so với mức của năm 2019).

Vùng 3: 3.430.000 đồng (tăng thêm 180.000 đồng so với mức của năm 2019).

Vùng 4 là 3,07 triệu đồng (tăng 150.000 đồng so với mức của năm 2019).

Ông Lê Đình Quảng-Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nghị quyết số 27-NQ/TW đã đề ra đến năm 2020 mức lương tối thiểu đảm bảo mức sống tối thiểu. Với mức tăng lương tối thiểu 5,5% vào năm 2020 về cơ bản đáp ứng 100% mức sống tối thiểu, trong đó tại vùng 4, mức tăng này cao hơn mức bình quân chung để đảm bảo đời sống người dân vùng khó khăn.