Máy gia công cơ khí được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi

PV.

Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan vừa được Chính phủ ban hành ngày 1/9/2016. Trong đó, Nghị định đã quy định cụ thể về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng máy gia công cơ khí.

Các mặt hàng máy gia công cơ khí và hóa dầu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.
Các mặt hàng máy gia công cơ khí và hóa dầu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, các mặt hàng máy gia công cơ khí thuộc các nhóm hàng từ 84.54 đến 84.63 áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

Đối với các mặt hàng máy gia công cơ khí trong nước chưa sản xuất được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0%. Máy gia công cơ khí nêu tại điểm này là loại không thuộc Danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. 

Đối với các mặt hàng máy gia công cơ khí không thuộc trường hợp trên sẽ áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định cho các nhóm từ 84.54 đến 84.63.