MB chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

Tuấn Thủy

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, Mã chứng khoán: MBB) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/07.

MB dự kiến phát hành hơn 680 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức
MB dự kiến phát hành hơn 680 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức

MB sẽ phát hành khoảng 680 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/7/2023.

MB thông báo về kế hoạch thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.
MB thông báo về kế hoạch thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm 2022. Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của MB đã thông qua phương án chia cổ tức cho cổ đông với tổng số tiền tương đương 9,067 tỷ đồng, trong đó chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% (6,800 tỷ đồng) và tiền mặt tỷ lệ 5% (2,267 tỷ đồng).

Sau khi thực hiện xong đợt phát hành cổ phiếu này, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ từ 45.339 tỷ đồng lên 53.683 tỷ đồng.Với việc tăng vốn này, ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục trả cổ tức tỷ lệ 10 - 15% trong năm 2023.

Như vậy, tổng vốn điều lệ dự kiến tăng trong năm 2023 từ 45,340 tỷ đồng (ngày 31/12/2022) lên mức 53,683 tỷ đồng.

Trước đó, MB cũng đã có quyết định về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/mệnh giá cổ phiếu (tức một cổ phiếu nhận được 500 đồng), ngày thanh toán dự kiến là ngày 10/7.

Ước tính với 4,53 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MB sẽ chi ra khoảng 2.265 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.