Miễn nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi ni lông nhập khẩu?

nghi Kiều

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 5890/TCHQ-TXNK về việc xin miễn nộp thuế bảo vệ môi trường (BVMT). Trước đó, ngày 12/10/2012, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1012/GV/XNK của Công ty TNHH GIANT-V (Số 32, Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng) trình bày về việc xin miễn nộp thuế BVMT đối với mặt hàng túi PE nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm giầy xuất khẩu ra nước ngoài.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
Về vấn đề của Công ty TNHH GIANT-V, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Chính phủ thì: “Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa xốp) là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylen resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

Theo quy định tại Điều 2 và Điều 8 Thông tư 152/2011/TT-BTC thì túi ni lông nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT và đồng thời cũng không thuộc đối tượng được hoàn thuế BVMT.

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ: “Đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) được làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE hoặc LLDPE, trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa quy định tại khoản này (kể cả có hình dạng túi và không có hình dạng túi), bao gồm:

a. Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa nhập khẩu;

b. Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

c. Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua trực tiếp của người sản xuất hoặc người nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

Căn cứ các quy định trên thì trong giai đoạn từ ngày 01/01/2012 (ngày Luật thuế BVMT có hiệu lực) đến trước ngày 15/11/2012) mặt hàng túi ni lông nhập khẩu dùng để đóng gói hàng xuất khẩu của công ty thuộc đối tượng phải nộp thuế BVMT; kể từ ngày 15/11/2012 (ngày Nghị định 69/2012/NĐ-CP có hiệu lực) trường hợp túi ni lông nhập khẩu trên nếu đáp ứng quy định tại Điều 1 Nghị định 69/2012/NĐ-CP là bao bì đóng gói sẵn hàng hóa thì thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT.