Mô hình nhóm huấn luyện TWI nâng cao năng suất cho doanh nghiệp

Nội dung, thiết kế: Gia Hân

Đầu tư vào con người luôn là khoản đầu tư mang ý nghĩa chiến lược, bởi vậy việc áp dụng Mô hình nhóm huấn luyện TWI trở thành yêu cầu đặt ra từ thực tiễn đối với doanh nghiệp trong quá trình phát triển, giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực sẵn có để đảm bảo sản lượng, nâng cao năng suất, ổn định chất lượng, rút ngắn thời gian giao hàng, tối ưu chi phí và tạo môi trường làm việc hài hòa.

Mô hình nhóm huấn luyện TWI nâng cao năng suất cho doanh nghiệp - Ảnh 1