Mở rộng quan hệ hợp tác tài chính với các nước khu vực Châu Mỹ La tinh

Theo Vụ HTQT Bộ Tài chính

Trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu khảo nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách Thuế và khảo sát kinh nghiệm hiện đại hóa Hải quan, nhằm mở rộng quan hệ đối ngoại của Bộ Tài chính với các nước khu vực Châu Mỹ la tinh, từ ngày 8-20/11/2010, đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại ba nước Cuba, Canada và Argentina.

Tại Canada (9-12/11/2010), Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã có buổi gặp và trao đổi với Thứ trưởng Bộ trưởng Tài chính Canada. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế tài chính của mỗi nước thời gian qua và trao đổi kinh nghiệm của Canada trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách Thuế. Phía Canada đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đã đạt được trong những năm gần đây, đặc biệt các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ Việt Nam trong việc đối phó khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu và vai trò chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và tận dụng tốt cơ hội này để nâng cao thế và lực của mình trên trường quốc tế. Trong quá trình trao đổi, Lãnh đạo Bộ Tài chính Canada cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng thuận của Việt Nam trong tiến trình đàm phán khu vực mậu dịch tự do Châu Á Thái Bình Dương.

 Trong thời gian thăm và làm việc tại Canada, Đoàn cũng đã có buổi làm việc với cơ quan thu thuế nội địa và thu thuế hải quan Bang British Columbia để trao đổi kinh nghiệm xây dựng và triển khai thực hiện chính sách thuế và chính sách Hải quan.

 Công tác quản lý Thuế tại Canada đã đạt trình độ phát triển cao, tuy nhiên Chính phủ Canada vẫn coi trọng tiến trình cải cách chính sách thuế trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng kịp những thay đổi trong phát triển kinh tế xã hội, tiến trình cải cách thuế được xác định là một tiến trình liên tục theo từng giai đoạn hướng tới mục tiêu: đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế; thúc đẩy sản xuất phát triển; đơn giản hoá; và đảm bảo ngân sách nhà nước cân đối và phát triển bền vững. Việc triển khai thực hiện kê khai và nộp thế điện tử đã được thực hiện gần 20 năm và là mô hình quản lý tiên tiến trên thế giới từ đó tạo điều kiện cho Việt Nam có được tầm nhìn và định hướng để xây dựng các bước đi thích hợp trong cải cách Thuế.

Tại Cuba (14-17/11/2010), hội đàm và làm việc với Đoàn Bộ Tài chính Việt Nam có đồng chí Lina Olinda Pedraza Rodríguez, Bộ trưởng Tài chính Cuba; các đồng chí Thứ trưởng Meisi Bolaño Weiss và Rogelio Martínez Bernal; đồng chí Yolanda Álvarez de la Torre, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế (ONAT); các Vụ trưởng và cán bộ Bộ Tài chính Cuba.

Bộ trưởng Tài chính Cuba đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ và khẳng định đây là quan hệ hợp tác đặc biệt dựa trên nền tảng quan hệ tốt đẹp truyền thống giữa hai Đảng, Chính phủ và Nhân dân hai nước. Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm xây dựng thực hiện và cải cách chính sách thuế, Bộ Tài chính Cuba đã trao đổi về cơ chế chính sách thuế đối với lao động cá thể của Cuba. Trên cơ sở đó phía Việt Nam đã có ý kiến trao đổi, đóng góp về định hướng cải cách cơ chế chính sách thuế của Cuba.

 Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc, ngày 16/11/2010, hai bên đã thống nhất đánh giá tình hình triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ Tài chính năm 2010. Trong cùng ngày, Lãnh đạo hai Bộ đã ký chương trình hợp tác năm 2011, theo đó chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tài chính tiếp tục được thực hiện trên cơ sở các chủ đề hợp tác theo cách thức tiến hành và trách nhiệm thực hiện đã được Bộ Tài chính hai nước thống nhất và ký tại Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Cuba ngày 13/3/2009 tại La Habana.

Tại Argentina (17-19/11/2010), Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã có buổi gặp và trao đổi với ông Alejandro Robba, Phó Quốc Vụ khanh phụ trách kinh tế Bộ Kinh tế Tài chính Argentina. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế tài chính của mỗi nước thời gian qua và trao đổi kinh nghiệm của Argentina trong xây dựng và hiện đại hoá Hải quan. Phía Argentina đánh giá chương trình thăm và làm việc của đoàn tại Argentina và cho rằng đây là điểm mốc quan trọng để hai bên tiếp tục trao đổi xây dựng chương trình hợp tác tài chính giữa hai nước, đặc biệt trog trao đổi kinh nghiệm về Hải quan cũng như trao đổi về định hướng và nguyên tắc xây dựng Hiệp định về hợp tác Hải quan, Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai nước.  

Cũng trong chương trình làm việc tại Argentina Lãnh đạo Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Lãnh đạo cơ quan Hải quan Argentina, thống nhất định hướng và nguyên tắc xây dựng chương trình hợp tác Hải quan giữa hai nước. Hai bên nhất trí giao lãnh đạo cơ quan hải quan hai nước ký biên bản làm việc làm cơ sở để cơ quan Hải quan hai nước tiếp tục đàm phán tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai cơ quan Hải quan trong thời gian sớm nhất.

 Trong thời gian thăm và làm việc tại Argentina, Đoàn cũng đã có buổi khảo sát tại một điểm thông quan thuộc cơ quan Hải quan thành phố Campana để trao đổi kinh nghiệm quản lý hải quan tại doanh nghiệp.

 Chương trình thăm và làm việc của Đoàn công tác Bộ Tài chính tại Cuba, Canada, Argentina đã thành công tốt đẹp, tạo nền tảng quan trọng để thiết lập quan hệ đối ngoại lâu dài giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính các nước khu vực Châu Mỹ la tinh, đặc biệt là ba nước Cuba, Canada và Argentina. Qua đó, tạo điều kiện thúc đẩy việc đàm phán, ký kết các Hiệp định và xây dựng các chương trình hợp tác tài chính giữa Việt Nam và các quốc gia này./.