Mời tham gia cộng tác viết bài trên các ấn phẩm của Tạp chí Tài chính


Tạp chí Tài chính kính mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, nhà báo… tham gia viết bài về lĩnh vực kinh tế - tài chính, tiền tệ, doanh nghiệp… cộng tác đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí Tài chính.

Đề nghị liên hệ Tòa soạn:

Địa chỉ gửi bài: Số 8, Phan Huy Chú, Hà Nội

Điện thoại: 39330036 - 39330038

Email: tapchitaichinh.btc@gmail.com hoặc dohaitc@gmail.com (gửi Đỗ Hải).