Một nhà đầu tư bị phạt hơn 50 triệu đồng vì báo cáo sai hạn

Theo M.K/nhandan.vn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một nhà đầu tư cá nhân với tổng số tiền phạt 52,5 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu có quyền biểu quyết...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, ông Nguyễn Đăng Quang (địa chỉ tại 166 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 319/QĐ-XPVPHC, số tiền 35 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ông Nguyễn Đăng Quang công bố thông tin không đúng thời hạn khi trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã chứng khoán: VIG) đối với giao dịch ngày 31/3/2021 (mua 465.000 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,66% lên 5,02%) và ngày 6/4/2021 (mua 1.586.600 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,19% lên 8,84%); công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn đối với giao dịch ngày 5/4/2021 (mua 200.000 cổ phiếu VIG, bán 954.100 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,4% xuống 4,19%) và ngày 22/4/2021 (bán 1.036.300 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,73% xuống 3,7%).

Đồng thời, với vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, ông Nguyễn Đăng Quang bị phạt tiền 17,5 triệu đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Đăng Quang công bố thông tin không đúng thời hạn khi tỷ lệ sở hữu thay đổi vượt ngưỡng 1% đối với giao dịch ngày 8/4/2021 (mua 163.800 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu tăng từ 8,84% lên 9,32%), ngày 13/4/2021 (mua 118.300 cổ phiếu VIG, bán 474.500 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,9% xuống 6,86%), ngày 14/4/2021 (bán 450.500 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,86% xuống 5,54%), ngày 19/4/2021 (mua 265.700 cổ phiểu VIG làm tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,95% lên 6,73%).