Nhân tố tác động đến quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân tại Trà Vinh

Nhân tố tác động đến quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân tại Trà Vinh

Nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân nhằm đề xuất giải pháp thu hút đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân tại Trà Vinh. Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm Cronbach’s Alpha, phân tích yếu tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy Binary Logistic, với kích thước mẫu là 214. Kết quả của nghiên cứu này có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán và các chuyên gia chứng khoán để đưa ra các quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả.
Phát triển các công cụ chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

Phát triển các công cụ chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

Thị trường chứng khoán (TTCK ) phái sinh đóng vai trò quan trọng và là kết quả tất yếu trong sự phát triển đồng bộ, đầy đủ của thị trường chứng khoán mỗi quốc gia. Trên thế giới, phần lớn các nước có thị trường tài chính phát triển đều ưu tiên xây dựng và phát triển TTCK phái sinh như một cấu phần không thể thiếu trong cấu trúc thị trường tổng thể với vai trò phòng ngừa rủi ro cho hoạt động đầu tư trên các mảng thị trường khác, bao gồm cả thị trường cơ sở lẫn thị trường hàng hóa. Nghiên cứu này làm rõ thực trạng giao dịch các công cụ chứng khoán phái sinh trên TTCK Việt Nam thời gian qua, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả những sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đầu tư cũng như hoàn thiện TTCK phái sinh trong giai đoạn tới.
Nhà đầu tư thiệt hại kép khi bán tháo chứng chỉ quỹ trái phiếu

Nhà đầu tư thiệt hại kép khi bán tháo chứng chỉ quỹ trái phiếu

Chứng chỉ quỹ quỹ đầu tư trái phiếu trong những năm qua trở thành lựa chọn phù hợp với các nhà đầu tư quy mô vốn nhỏ, khẩu vị rủi ro thấp nhưng vẫn có tỷ suất sinh lời vẫn cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng. Nhà đầu tư có thể dễ dàng mua chứng chỉ quỹ trái phiếu mà không cần chứng minh vai trò nhà đầu tư chuyên nghiệp để mua mua trái phiếu riêng lẻ trực tiếp từ doanh nghiệp. Rủi ro hơn, nhà đầu tư phải mua lại từ các công ty môi giới hoặc ký các hợp đồng hợp tác đầu tư với bên thứ ba trên thị trường thứ cấp.
Hạn chế tối đa nhà đầu tư cá nhân “lách luật” mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Hạn chế tối đa nhà đầu tư cá nhân “lách luật” mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP đã bổ sung nhiều quy định mới, đặc biệt là những quy định nhằm tăng tính chuyên nghiệp của nhà đầu tư cá nhân, hạn chế tối đa nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ gian lận để mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tạp chí Tài chính điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) xoay quanh nội dung này.
Nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp cần lưu tâm gì?

Nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp cần lưu tâm gì?

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, trước dấu hiệu tăng trưởng nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhà đầu tư cá nhân cần đặc biệt lưu tâm đến những khuyến nghị mà cơ quan quản lý đưa ra khi tham gia thị trường này.
Nhà đầu tư cá nhân nên thận trọng khi mua trái phiếu doanh nghiệp

Nhà đầu tư cá nhân nên thận trọng khi mua trái phiếu doanh nghiệp

Trong thời gian qua, thị trường trái phiểu doanh nghiệp (TPDN) luôn nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư, và trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp. Trước dấu hiệu tăng trưởng “nóng” tiềm ẩn nhiều rủi ro, cơ quan quản lý đã liên tục phát ra những cảnh báo đối với nhà đầu tư, đặc biệt đối với những nhà đầu tư cá nhân. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính) đã có cuộc trao đổi với báo giới xung quanh nội dung này.
Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục đích nghiên cứu để khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên cơ sở bộ dữ liệu khảo sát 206 nhà đầu tư cá nhân của các công ty chứng khoán trên địa bàn Hà Nội, nhóm tác giả đã dùng phương pháp hồi quy phương pháp bình phương bé nhất, kết quả nghiên cứu đã cho bằng chứng thực nghiệm xác định 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân, bao gồm: khả năng sinh lời và tính ổn định, tiềm năng tăng trưởng, tài chính hành vi, tâm lý thị trường và yếu tố vĩ mô.