Một số hướng dẫn khi thực hiện quyết toán thuế Giá trị gia tăng

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) FinancePlus.vn tổng hợp một số tài liệu dưới dạng hỏi - đáp về các vướng mắc khi thực hiện thuế Giá trị gia tăng (GTGT) của doanh nghiệp (DN).

Câu 1: Công ty chúng tôi thành lập và hoạt động vào tháng 4/2012. Doanh thu năm 2012 dưới 20 tỷ đồng. Tính đến tháng 7/2013, Công ty chúng tôi đã hoạt động được 1 năm 3 tháng. Khi có công văn 8355/BTC-TCT và Nghị định 83/2013/NĐ-CP Công ty chúng tôi đã tiến hành nộp báo cáo thuế GTGT theo quý tính từ quý III/2013. Tuy nhiên, đến ngày 20/3/2014, Công ty chúng tôi nhận được văn bản của Chi cục Thuế quận thông báo công ty chúng tôi không thuộc đối tượng được nộp báo cáo thuế GTGT từ quý III/2013. Vậy xin hỏi vụ chính sách thuế, Công ty chúng tôi có thuộc đối tượng được nộp báo cáo thuế GTGT theo quý tính từ thời điểm quý III/2013 hay không? Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Thứ nhất, việc khai thuế theo tháng hay theo quý có hiệu lực áp dụng từ thời điểm 01/7/2013 trở đi.

Thứ hai, năm trước liền kề cần xác định doanh thu 20 tỷ để phân định DN khai thuế theo quý hay tháng được hiểu là năm liền kề trước đó tính quy lại từ 01/7/2013 trở về trước đó 01 năm (tròn 12 tháng).

Trên cơ sở đó Bạn đọc vui lòng kiểm tra lại trong khoảng thời gian 01 năm (từ 01/7/2012 đến 30/6/2013) doanh thu của các Bạn là bao nhiêu. Nếu trên 20 tỷ đồng thì Chi cục Thuế quận đúng và ngược lại.

Câu 2: Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực lập trình phần mềm máy vi tính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Căn cứ theo Luật số: 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 có quy định (hiệu lực từ 01/01/2014: "Điều 10. Phương pháp khấu trừ thuế 2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm: a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh; b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh. 3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.” 5. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 11. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng a) Đối tượng áp dụng: - Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này; - Hộ, cá nhân kinh doanh; - Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay; - Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này.

Vậy theo quy định của luật này, trong năm 2013 (kể cả trong 10 tháng đầu năm 2013), công ty tôi có chỉ doanh thu từ lĩnh vực lập trình phần mềm máy tính là trên 6 tỷ đồng, vậy chúng tôi vẫn được tiếp tục thực hiện thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế mà không cần phải làm công văn tự nguyện theo mẫu 06 của Thông tư 156.

Ngày 18/12/2013, Chính phủ có ban hành nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết luật trên và cũng quy định tương tự luật trên tại điều Khoản 4 Điều 7 và khoản 2 Điều 8 (Không quy định rõ ngưỡng Doanh thu một tỷ là doanh thu của hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT), vì vậy theo nghị định trên và tại thời điểm ban hành nghị định là ngày 18/12/2013, công ty tôi vẫn thuộc đối tượng được tiếp tục áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và không phải làm mẫu 06 về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp này.

Nhưng đến ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn nghị định 209 lại quy định cụ thể tại Điều 12, Điều 13, ngưỡng doanh thu 1 tỷ trên là doanh thu của hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT. Và theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC thì doanh nghiệp phải làm mẫu 06 và nộp cho cơ quan thuế trước ngày 20/12 của năm trước năm liền kề tự nguyện áp dụng phương pháp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Vậy đến thời điểm ban hành nghị định 219 của Bộ Tài chính là ngày 31/12/2013 là thì công ty mới biết được ngưỡng doanh thu một tỷ là chỉ doanh thu của hàng hóa dịch vụ chiu thuế GTGT thôi, và đến lúc này, công ty mà nộp mẫu 06 thì lại bị muộn so với mốc ngày 20/12 theo quy định của Thông tư 156.

Vậy, Công ty chúng tôi vẫn muốn tiếp tục áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì chúng tôi phải làm gì? Nếu bây giờ chúng tôi nộp mẫu 06 đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì có sai không và bị phạt như thế nào nếu sai quy địnhgì không? Trân thành cảm ơn!

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều thuế GTGT:

Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế

1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

2. Doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này là doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định như sau:

….

3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ.

…”

-  Căn cứ công văn số 624/2014/TCT-CS ngày 28/2/2014 của Tổng Cục thuế về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT:

“… - Trường hợp cơ sở kinh doanh đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ nếu tự nguyên đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo mẫu số 06/GTGT nội dung:

“…cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014…”

Trường hợp cơ sở kinh doanh không đáp ứng điều kiện, phải thực hiện áp dụng phương pháp trực tiếp thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo Mẫu số 06/GTGT nội dung:

“…cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014…”

Việc chuyển đổi phương pháp khai thuế GTGT có ý nghĩa rất quan trọng trong đó Cục thuế cần chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương rà soát từng doanh nghiệp đảm bảo tất cả các cơ sở kinh doanh (là các doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới 1 tỷ đồng và tổ chức kinh tế khác) phải gửi lại Thông báo theo mẫu số 06/GTGT trước ngày 15/3/2014…”

- Căn cứ công văn số 5063/CT-HTr ngày 3/3/2014 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc tiếp nhận Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ  bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyên áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT. Thời hạn đăng ký trước ngày 15/3/2014

Câu 3: Hiện nay DN chúng tôi chưa biết là thuộc trường hợp phải kê khai theo tháng hay quý đối với tờ khai thuế GTGT. Vậy xin hỏi tôi có thể tham khảo thông tin quy định ở đâu để có thể xác định được nội dung này. Xin chân thành cảm ơn.

Việc khai thuế theo quý được áp dụng đối với DN có mức doanh thu năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng. Mẫu biểu kê khai thực hiện theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, tuy nhiên nội dung chính sách về điều kiện được kê khai theo quý thì thực hiện theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

Tuy nhiên, Bạn đọc hết sức lưu ý để tránh nhầm lẫn về 2 vấn đề sau đây:

Một là, khai theo quý áp dụng từ 01/7/2013, do đó đến 01/7/2013 mà DN của Bạn hoạt động được trên 01 năm (đủ 12 tháng) mà doanh thu từ 01/7/2012 đến 30/6/2013 dưới 20 tỷ đồng) thì mới được quyền áp dụng.

Hai là, chuyển sang khai theo quý phải thực hiện đăng ký với cơ qua  thuế địa phương (theo mẫu quy định).