Mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động có được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp?

Anh Ngọc

(Tài chính) Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh vừa có Công văn số 9943/ CT-TTHT ngày 19/ 12/2012 trả lời Công ty Cổ phần cấp nước Nhà Bè (H2, Lô A PMH, Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) về việc chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Trước đó, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh nhận được công văn số 5069/CPCNNB-KTTC ngày 06/12/2012 của Công ty Cổ phần cấp nước Nhà Bè về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Tại khoản 2.5b, điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:        

“Các khoản tiền thưởng, tiền mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty” .

Trường hợp của Công ty trong năm 2012 nếu có mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động mà việc mua bảo hiểm nhân thọ này được quy định cụ thể điều kiện và mức được hưởng tại Thoả ước lao động tập thể và có hoá đơn, chứng từ hợp pháp thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.