Thông tư số 37/2014/TT-BTC:

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến quốc lộ 1, đoạn tránh TP. Biên Hòa


(Tài chính) Ngày 25/3, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến quốc lộ 1, đoạn tránh TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến quốc lộ 1, đoạn tránh TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 37-2014-TT-BTC.doc