Thông tư số 18/2021/TT-BTC:

Mức thu, nộp phí cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự


Ngày 11/03/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 18/2021/TT-BTC.