Thông tư số 07/2023/BTC-TT:

Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường


Ngày 02/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2023/BTC-TT mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 07/2023/BTC-TT