Năm 2012, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 1.862 tỷ đồng

Minh Tài

(Tài chính) Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất của năm 2012 theo các báo cáo tài chính đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán Ernst & Young. Theo đó, lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất đạt 1.862 tỷ đồng, tăng trưởng 22,4%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 16.007 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2011.

Việc Sumitomo Life trở thành đối tác chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt được kỳ vọng sẽ mang lại những điểm mới trên thị trường bảo hiểm Việt Nam
Việc Sumitomo Life trở thành đối tác chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt được kỳ vọng sẽ mang lại những điểm mới trên thị trường bảo hiểm Việt Nam

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Hoạt động kinh doanh trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức nhưng Bảo Việt vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc về doanh thu và lợi nhuận. Năm 2012, Bảo Việt tập trung triển khai chiến lược xây dựng “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới” và đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo đà cho sự phát triển bền vững trong các giai đoạn chiến lược tiếp theo”.

Trong năm 2012, bên cạnh việc triển khai các giải pháp kinh doanh, Bảo Việt tiếp tục tập trung xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định, lâu dài trong tương lai với trọng tâm là hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, củng cố cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động kinh doanh, tăng cường kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng dịch vụ khách hàng, qua đó tối ưu hóa giá trị mang lại cho khách hàng và cổ đông.

Kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Tổng tài sản hợp nhất (tại ngày 31/12/2012) đạt 46.225 tỷ đồng tăng 2.644 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2011, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 6%.

- Tổng nguồn vốn chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2012) đạt 12.114 tỷ đồng, tăng 448 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 4%.

- Doanh thu hợp nhất đạt 16.007 tỷ đồng, tăng 1.135 tỷ đồng so với năm 2011, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 7,6%.

- LNTT hợp nhất đạt 1.862 tỷ đồng, tăng 341 tỷ đồng so với năm 2011, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 22,4%.

- Thực hiện tiết giảm chi phí 145 tỷ đồng.


Nhờ vậy, mặc dù đối mặt với bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường bảo hiểm, Tập đoàn Bảo Việt và các công ty thành viên vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể:

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng khả quan. Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.384 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4%; LNTT đạt 451 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2011. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên thị trường với 24% thị phần.

Tổng doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 7.322 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2011. Doanh thu khai thác mới đạt 1.173 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm 2011, vượt so với mức tăng trưởng bình quân của thị trường (+16%). LNTT đạt 694 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5% so với 2011.

Lĩnh vực đầu tư luôn bám sát diễn biến thị trường với chiến lược đầu tư hiệu quả. Hoạt động đầu tư được thực hiện an toàn, hiệu quả thông qua tăng cường công tác quản lý rủi ro đầu tư và nghiên cứu dự báo thị trường. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 3.068 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch.  

Tăng cường quản lý rủi ro đầu tư, bảo toàn vốn trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy giảm, Chứng khoán Bảo Việt vẫn bảo toàn vốn và lợi nhuận với tổng doanh thu cả năm đạt 209 tỷ đồng, tăng trưởng gần 7%. Trong đó doanh thu môi giới đạt 49 tỷ đồng, tăng 45% so với 2011. LNTT đạt 77 tỷ đồng. Năm 2012, Chứng khoán Bảo Việt tiếp tục lọt vào danh sách TOP 10 công ty có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên HSX&HNX, TOP 3 công ty có thị phần môi giới trái phiếu trên sàn HNX.

Ngân hàng Bảo Việt hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn để phát triển theo chiến lược đã đề ra trong giai đoạn tiếp theo. Tổng tài sản của Ngân hàng Bảo Việt đạt 13.283 tỷ đồng, tổng huy động ước đạt 6.265 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 6.611 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 429 tỷ đồng, LNTT đạt 121 tỷ đồng.

Quản lý Quỹ Bảo Việt tiếp tục duy trì là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường về tổng tài sản quản lý với tổng giá trị đạt 18.090 tỷ đồng, doanh thu năm 2012 đạt 51 tỷ đồng, LNTT đạt 19 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, hoàn thành 104,7% kế hoạch.

- LNTT đạt 1.209 tỷ đồng, tăng 291 tỷ đồng so với năm 2011, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 31,7%. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 15,9%.

- Tại ngày 31/12/2012, vốn chủ sở hữu được tăng lên mức 11.464 tỷ đồng tăng 237 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 2%; Tổng tài sản đạt 12.697 tỷ đồng, tăng 199 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 2%.


Trong bối cảnh kinh tế năm 2013 được dự báo còn nhiều khó khăn, Bảo Việt sẽ tập trung tập trung phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới để tìm kiếm các cơ hội phát triển, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phát triển kênh phân phối mới, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Trong năm 2013, Bảo Việt cũng thực hiện đẩy mạnh hợp tác với đối tác chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Cùng với việc tiếp tục duy trì hợp tác với HSBC, Bảo Việt có thêm sự hợp tác chuyển giao công nghệ của cổ đông chiến lược Sumitomo Life, công ty bảo hiểm nhân thọ với hơn 100 năm kinh nghiệm trên thị trường Nhật Bản – thị trường lớn thứ 2 thế giới.

Sumitomo Life cam kết hỗ trợ Bảo Việt trong 4 lĩnh vực: phát triển kênh phân phối, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, phát triển sản phẩm và quản lý chất lượng.

Cơ cấu LNTT theo lĩnh vực kinh doanh:

- Bảo hiểm phi nhân thọ: 451 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 23% (2011: 32%).

- Bảo hiểm nhân thọ: 694 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 35% (2011: 46%).

- Dịch vụ ngân hàng: 121 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 6% (2011: 12%).

- Dịch vụ tài chính và hoạt động khác: 703 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 36% (2011: 11%).