Năm 2022: Vượt thu ngân sách nhà nước 19,8%

Thiết kế: Gia Hân

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, thu ngân sách nhà nước đạt 1.691,8 nghìn tỷ đồng, vượt 19,8% dự toán.

Năm 2022: Vượt thu ngân sách nhà nước 19,8% - Ảnh 1