Nâng cao công tác thanh tra chuyên ngành Hải quan

PV.

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc xác định rõ việc phân công thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành.

Nâng cao công tác thanh tra chuyên ngành Hải quan
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Công văn nêu rõ, để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm sau, từ quý III/2013, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành phải lập kế hoạch thanh tra trình cấp trên có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, Cục nghiệp vụ tại Tổng cục Hải quan, các phòng nghiệp vụ, chi cục kiểm tra sau thông quan tại cục Hải quan địa phương cần tập trung nghiên cứu, thu thập tài liệu đối với những đối tượng có hành vi vi phạm chính sách, vi phạm pháp luật. Trong đó, tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu mà qua hoạt động kiểm tra thông thường không đủ điều kiện làm rõ được thì xây dựng kế hoạch, chủ trì việc thực hiện thanh tra chuyên ngành.

Bên cạnh đó, đơn vị Hải quan các cấp có nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành quy định về chuyên môn của Ngành tương ứng với nhiệm vụ giám sát quản lý, thuế xuất nhập khẩu, điều tra chống buôn lậu, công nghệ thông tin và thông kê hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra.

Theo Tổng cục Hải quan, nếu công tác thanh tra chuyên ngành được triển khai đầy đủ và đồng bộ tại các đơn vị sẽ tạo ra được sự chủ động, kiểm soát được nhiều lĩnh vực trong một thời điểm từ khâu thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra với các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Hải quan có các nhiệm vụ chính: giám sát, kiểm tra hàng hóa; phòng, chống buôn lậu; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế; thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ của ngành Hải quan đều có chức năng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của mình.